Drogi Wiadomości

Rządowe wsparcie dla budowy obwodnicy Rybnika

24 sierpnia br. wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy obwodnicy Rybnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935.

Inwestycja realizowana przez władze samorządowe będzie miała 4,1 km długości. Kwota dofinansowania z RFRD to 100 mln zł. Oddanie obwodnicy do użytkowania zaplanowano na II kwartał 2025 r.

Przedmiotem inwestycji jest II etap budowy w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 935 na odcinku przebiegającym przez Rybnik, który jednocześnie będzie stanowił fragment południowej obwodnicy tego miasta. Etap ten zakłada budowę odcinka drogi o przekroju 2×2 od węzła Wodzisławskiego na drodze krajowej nr 78 do ronda na ul. Sportowej.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie bezkolizyjny węzeł oraz rondo. Powstaną także 4 obiekty mostowe, umożliwiające przekraczanie innych dróg oraz obsługę węzła. Zadanie obejmuje również wykonanie oświetlenia, odwodnienia, przebudowę i budowę sieci uzbrojenia terenu, wykonanie elementów ograniczających negatywny wpływ inwestycji na środowisko (ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni oraz 5 przepustów dla zwierząt).

Źródło: tekst Ministerstwo Infrastruktury, www.gov.pl/web/infrastruktura/

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI