Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Safage wykona dokumentację obwodnicy Sztumu

GDDKiA wybrała ofertę firmy Safage jako najkorzystniejszą w przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Sztumu w ciągu DK55. Droga ma powstać w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Oferta

Najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Sztumu złożyła firma Safage. Jej wartość to 2 134 050 zł. Zamówienie obejmuje sporządzenie Koncepcji programowej (wraz z wariantowaniem przebiegów), materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wraz z jej uzyskaniem) oraz projektu budowlanego wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Bezpieczna i nowoczesna


Celem budowy obwodnicy Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55 jest poprawa bezpieczeństwa, odciążenie i zwiększenie płynności ruchu oraz zmniejszenie czasu przejazdu DK55, a także poprawa jakości życia mieszkańców. Jest to tym bardziej istotne, że układ drogowy w mieście opiera się na drodze krajowej i na ruch tranzytowy nakłada się duży ruch lokalny powodujący zatory drogowe.

Obwodnica ma mieć parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) o przekroju po jednym pasie w każdym kierunku bądź naprzemiennie dwa w jedną i jeden w drugą, tzw. 2+1 (w zależności od wyników analiz). Orientacyjna długość obwodnicy to ok. 6 km (w zależności od wariantu). Inwestycja obejmie również trzy skrzyżowania oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Program budowy 100 obwodnic w woj. pomorskim


W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 w województwie pomorskim powstanie pięć obwodnic:
– Brzezia w ciągu DK25 (trwa przetarg na realizację prac budowlanych),
– Człuchowa w ciągu DK22/25 (trwa przetarg na rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe – STEŚ-R),
– Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 (trwa przygotowanie dokumentacji, tzw. STEŚ-R),
– Starogardu Gdańskiego w ciągu DK22 (jest sporządzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ); trwają przygotowania do złożenia wniosku o wydanie DŚU),
– Sztumu w ciągu DK55 (wybraliśmy najlepszą ofertę w przetargu na Koncepcję programową z wariantowaniem).

Tekst: GDDKiA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI