REKLAMA
Energetyka Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Spółka PKP dostrzega potencjał wodoru

Dzięki przystąpieniu PKP do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej kolejowa spółka może aktywniej uczestniczyć w kształtowaniu rynku produkcji obrotu wodorem w Polsce. Wśród ponad 260 sygnatariuszy Porozumienia są instytucje publiczne, naukowe, a także przedstawiciele otoczenia biznesowego.

Grafika: PKP SA, www.pkp.pl

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej zostało stworzone z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Stanowi ono wyraz woli podjęcia współpracy na rzecz budowy i rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. Wodór wytwarzany przy wykorzystaniu niskoemisyjnych technologii będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w obniżaniu emisyjności gospodarki i tworzeniu fundamentów konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

– Przystąpienie PKP S.A. do tego Porozumienia to ważny krok w kierunku modernizacji i ekologizacji polskiej kolei. Wodór ma ogromny potencjał jako paliwo przyszłości, a my chcemy być w czołówce tych zmian – powiedział Dariusz Grajda, członek zarządu PKP S.A. – Jesteśmy przekonani, że współpraca z innymi uczestnikami Porozumienia przyczyni się do szybszego wdrożenia nowoczesnych technologii wodorowych w naszym kraju – kontynuował.

W ramach porozumienia PKP S.A. zobowiązały się do:

  • współpracy z partnerami na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej w Polsce;
  • udziału w projektach badawczo-rozwojowych związanych z technologiami wodorowymi;
  • wspierania działań edukacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z zastosowania wodoru.

Włączenie PKP S.A. do Porozumienia to kolejny krok na rzecz realizacji Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030, z perspektywą do 2040 r., określającej główne cele obejmujące szereg elementów składających się na budowę gospodarki wodorowej, czyli polski wkład w rozwój technologii wodorowych, podejmowanie badań i prowadzenie działalności rozwojowej, a także inwestycje w nowe technologie. Zakładają one także prowadzenie działań na rzecz rozwoju kadr posiadających umiejętności efektywnego wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych, a także współpracę we wspólnym obszarze zainteresowania stron Porozumienia. Warto zaznaczyć, że wśród jego celów jest także ujęte wspieranie rozwoju przyjaznego środowisku i klimatowi transportu kolejowego.

– Liczymy, że nasze zaangażowanie w Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej przyczyni się do osiągnięcia przez Polskę ambitnych celów klimatycznych oraz do rozwoju nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań w transporcie, gdzie kolej ma do odegrania rolę szczególną – dodał Dariusz Grajda.

Przystąpienie do Porozumienia sektorowego stanowi przykład zaangażowania PKP S.A. w transformację technologiczną kolei w Polsce, będącą niezbędnym warunkiem utrzymania obecnej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym europejskim rynku.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA