REKLAMA
Hydrotechnika Wiadomości
1 Minuta czytania

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego ws. nowego projektu w gospodarce wodnej

8 marca w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego. Głównym celem spotkania była kontynuacja rozmów na temat współpracy w zakresie finansowania tzw. nowego projektu w gospodarce wodnej. Wartość nowego projektu jest szacowana na 1,5 mld euro.

Zdjęcie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, www.gov.pl/web/wody-polskie/

W spotkaniu z udziałem wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, uczestniczyli również Joanna Kopczyńska – Prezes PGW Wody Polskie, Mateusz Balcerowicz – Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Janusz Zaleski – Dyrektor Biura Koordynacji Projektu.

Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka podziękował za ponad 25 lat współpracy z Bankiem Światowym w dziedzinie gospodarki wodnej. Rozpoczęła się ona od Projektu Likwidacji Skutków Powodzi, który stanowił pomoc w odbudowie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej na terenach dotkniętych powodzią w 1997 r. Drugim zadaniem wykonanym we współpracy z Bankiem Światowym był Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, w ramach którego wybudowano zbiornik Racibórz i zmodernizowano Wrocławski Węzeł Wodny.

– Szczególne podziękowania kieruję za wsparcie w projektach zarządzania przeciwpowodziowego w dorzeczu Odry i Górnej Wisły. Dzięki tej pomocy możemy lepiej przygotować Polskę na skutki zmian klimatu, w tym na gwałtowne powodzie – powiedział wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Spotkanie było również okazją do oceny potencjalnych możliwości pozyskania z Banku Światowego dodatkowych środków wsparcia dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego, którzy utracili rynki wschodnie, oraz dla przewoźników zainteresowanych dofinansowaniem zakupu pojazdów nisko- i zeroemisyjnych.

Nowy projekt w gospodarce wodnej dla większej ochrony przed powodzią i suszą

Koszt nowego projektu w gospodarce wodnej jest szacowany na 1,5 mld euro. Ma na celu rozbudowę, modernizację oraz budowę nowej infrastruktury hydrotechnicznej, aby zapewnić ochronę przed powodzią. Nowy projekt w gospodarce wodnej ma polegać na:

  • Ograniczeniu ryzyka powodziowego oraz usprawnieniu zarządzania przeciwpowodziowego w dorzeczu górnej i środkowej Wisły, a także ochronie przeciwpowodziowej ważnych ośrodków miejskich i przemysłowych,
  • Zmniejszeniu ryzyka suszy w obszarach oraz sektorach szczególnie na to wrażliwych, w tym rolnictwie, zaopatrzeniu w wodę przemysłową, pitną oraz dla środowiska,
  • Wzmocnieniu zdolności instytucjonalnych w łagodzeniu skutków powodzi i susz, a także w ulepszeniu monitorowania jakości wody w rzekach, co przyczyni się do lepszej ochrony różnorodności biologicznej i środowiska.

Podczas spotkania przedstawiciele Banku Światowego potwierdzili swoje zainteresowanie i możliwość współfinansowania nowego projektu w gospodarce wodnej w wysokości około 1,5 mld euro.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA