REKLAMA
Mosty Wiadomości
2 Minuty czytania

STRABAG oddał wyremontowany most w Trzebiatowie

22 września w Trzebiatowie nastąpiło oficjalne otwarcie i przekazanie udostępnionego do użytku mieszkańców już od początku września wyremontowanego przez STRABAG zabytkowego mostu nad rzeką Regą.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Umowę o wartości 9,7 mln zł brutto na remont i wzmocnienie konstrukcji tego wybudowanego w 1905 r. obiektu STRABAG podpisał z gminą Trzebiatów we wrześniu 2022 r. Przeprawa, nazywana potocznie „mostem z delfinami”, jest ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta. Ten pięknie zdobiony elementami w stylu secesyjnym obiekt jest jednym z trzech trzebiatowskich mostów łączących brzegi Regi, w zakolu której ulokowane jest Stare Miasto.

Konstrukcja mostu opiera się na trzech przęsłach łukowych. Skrajne przęsła to ażurowe przyczółki, w formie sklepień bezprzegubowych o rozpiętości teoretycznej 9,5 m. Główne przęsło nurtowe stanowi łuk trójprzegubowy o rozpiętości teoretycznej 30,5 m. Całkowita długość obiektu, wraz ze skrzydłami przyczółków, wynosi 54,3 m. Szerokość całkowita mostu w przęśle wynosi 10,7 m, obustronne chodniki mają szerokość po 1,96 m, jezdnia 6,1 m. Główne podpory mostu stanowią dwa monolityczne filary.

Zakres prac objętych umową obejmował naprawę i wzmocnienie elementów konstrukcyjnych przeprawy, wymianę jej wyposażenia, wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach oraz remont konserwatorski elewacji.

Podstawowym wyzwaniem przy wykonaniu remontu było zabezpieczenie stateczności obiektu podczas prac remontowych i prowadzenie ich tak, aby łuki w przęśle nurtowym nie uległy przemieszczeniu i opadnięciu. Zespół STRABAG, zastosował tu technologię, która nie wymagała wykonywania podparcia łuków w nurcie rzeki.

– Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że wykonane lata temu betony znajdują się obecnie w dość dobrym stanie i pomimo sporych uszkodzeń w izolacji obiektu nie wymagają znaczących napraw. Warto nadmienić, że zdarza się często, iż po tylu latach elementy takie wymagają wyburzenia – mówi Grzegorz Zawarczyński z Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego STRABAG.

Prace remontowe prowadzono w trzech etapach:

– W pierwszym etapie przeprowadzono podstawowe naprawy konserwatorskie balustrad od strony chodnika, w tym: oczyszczenie, wymiany elementów, odsolenie i wykonanie napraw możliwych do wykonania w okresie jesienno-zimowym.

– Kolejny etap obejmował zasadnicze roboty drogowo-mostowe na moście i dojazdach (wzmocnienia ustroju nośnego, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej i nawierzchni). Dalsze prace konserwatorskie pod obiektem, prowadzone z wykorzystaniem podwieszonych rusztowań, dotyczyły głównie wymiany tynków na łukach oraz remontu balustrad i elewacji od zewnętrznej strony.

– Na ostatnim etapie prac wykonano uzupełnienia i przeprowadzono poprawki prac konserwatorskich i wykończeniowych na chodnikach i schodach. Prace zakończył montaż oświetlenia.

Most nad rzeką Regą jest jednym z ciekawszych, zabytkowych obiektów myśli artystycznej i inżynierskiej w Trzebiatowie. Dlatego też, poza remontem konstrukcji, równie ważne było przywrócenie walorów estetycznych i historycznych obiektu. Prace w zakresie naprawy elewacji, balustrad oraz elementów dekoracyjnych prowadzone były pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Oddany do użytkowania most w Trzebiatowie to nie jedyny tego typu obiekt modernizowany w ostatnim czasie przez STRABAG. W Krośnie Odrzańskim spółka przebudowuje i podnosi o blisko 2 metry, zabytkowy most drogowy nad Odrą. Celem prac zleconych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i podniesienie klasy żeglowności Odry.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA