REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG rozpoczął budowę obwodnicy Pułtuska

10 października 2023 roku wbito pierwsze łopaty na budowie obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61. Wykonawcą inwestycji jest spółka STRABAG.

Zdjęcie: STRABAG Sp. z o.o., www.strabag.pl

Po otrzymaniu w dniu 27 września zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) STRABAG przystępuje do budowy długo wyczekiwanej przez mieszkańców północnego Mazowsza trasy, którą realizuje w formule „Projektuj i buduj”.

Umowę w formule „projektuj i buduj” STRABAG podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w czerwcu 2021 r.

Decyzja Zezwalająca na Realizację Inwestycji Drogowej została podpisana przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 25.03.2023 r.

Zgodnie z podpisaną w czerwcu 2021 r. umową, powstaną trzy fragmenty trasy. Od strony zachodniej Pułtusk będą omijały dwa odcinki DK61:

– 15,1 km drogi dwujezdniowej klasy GP z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku,

– 1,7 km drogi jednojezdniowej klasy GP z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Trzeci budowany odcinek to 2,9 km fragment DK57, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku.

Obwodnica będzie przebiegała w obrębie gminy wiejskiej Pokrzywnica i gminy miejsko-wiejskiej Pułtusk. Początek obwodnicy zlokalizowano na istniejącej DK61 w miejscowości Łubienica-Superunki położonej na południe od Pułtuska, następnie ominie miasto od strony zachodniej i włączy się do DK61 w miejscowości Lipa położonej na północ od miasta.

W ramach umowy STRABAG wybuduje również 4 węzły drogowe: Kacice, Pułtusk – Południe, Pułtusk – Północ i Lipa – na wysokości którego powstająca obwodnica będzie się łączyć z DK57 w kierunku Makowa Mazowieckiego.

Umowa zakłada także budowę licznych obiektów inżynierskich:

– 8 wiaduktów drogowych,

– 4 mostów zintegrowanych z przejściami dla zwierząt dużych,

– 2 wiaduktów w ciągu obwodnicy,

– 1 przejścia dla zwierząt średnich zintegrowane z ciekiem,

– 1 kładki pieszo-rowerowa nad obwodnicą,

– 5 przepustów dla płazów.

oraz budowę przepustów pod obwodnicą, łącznicami i innymi drogami.

W zakresie ochrony środowiska STRABAG wykona m.in. zabezpieczenia akustyczne, wspomniane przejścia dla zwierząt i przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, ogrodzenia drogi krajowej, ekrany przeciwolśnieniowe i liczne nasadzenia zieleni.

Nowa obwodnica pozwoli wyprowadzić tranzyt poza miasto Pułtusk. Odciąży to znacznie lokalny ruch na tym, będącym „wąskim gardłem” odcinku trasy, łączącej Warszawę z Mazurami i Podlasiem, która, szczególnie w okresie letnim, przyjmuje duże natężenie ruchu.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA