REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG wybuduje obwodnicę Chełma

GDDKiA wybrała ofertę spółki STRABAG jako najkorzystniejszą w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Wartość złożonej oferty to ok. 441,9 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Najkorzystniejsza z czterech

W przetargu ogłoszonym 15 grudnia zeszłego roku oferty złożyły cztery firmy. Najtańszą ofertę złożyła firma STRABAG, która zaoferowała kwotę 441 942 911,46 zł. Najdrożej wykonanie inwestycji wyceniło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska (lider), Aldesa Construcciones (partner) – 561 401 837,33 zł. Po szczegółowej analizie oferta firmy STRABAG okazała się najkorzystniejszą.

Ponad 13 kilometrów i dwie jezdnie

Obwodnica o planowanej długości ok. 13,6 km powstanie w ciągu drogi ekspresowej S12 i będzie przebiegać w nowym śladzie. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Wybudowane zostaną cztery węzły drogowe, 16 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony środowiska i BRD. Powstaną drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej.

Trasa ominie miasto od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w miejscowości Kolonia Antonin.

Przy braku odwołań podpisanie umowy w II kwartale br.

Od zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pozostałe trzy firmy biorące udział w przetargu mogą złożyć odwołania. Poprawność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie standardowo skontrolowana przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeżeli nie zostaną złożone odwołania, podpisanie umowy powinno nastąpić w II kwartale tego roku.

Tekst: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA