REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRABAG zaprojektuje i wybuduję S19 Boćki – Malewice

GDDKiA wybrała ofertę spółki STRABAG jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie odcinka drogi ekspresowej S19 o długości 16 km, od węzła Boćki do rejonu miejscowości Malewice.

 

Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA

W przetargu ogłoszonym w listopadzie ubiegłego roku oferty złożyło siedem firm. Najniższą cenę za realizację ok. 16 km odcinka drogi ekspresowej S19 zaproponowała firma STRABAG. Po szczegółowej analizie wszystkich ofert, oferta spółki STRABAG została uznana za najkorzystniejszą.

Pięć firm, które złożyły oferty w przetargu, nie wyraziło zgody na przedłużenie związania ofertą i tym samym ich oferty zostały odrzucone.

Przed podpisaniem umowy, które jest planowane w II kwartale 2021 r., od wyboru najlepszej oferty mogą zostać złożone odwołania. Przeprowadzona też zostanie standardowa i obligatoryjna kontrola wybranej oferty przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Po pozytywnym przejściu tych etapów i podpisaniu umowy, wykonawca rozpocznie prace projektowe, których zwieńczeniem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowane jest to na I kwartał 2022 r.

Ważna inwestycja


Droga ekspresowa S19 na odcinku Boćki – Malewice omija od wschodu miasteczka Boćki i Dziadkowice, wyprowadzając z nich ruch tranzytowy. Realizowana będzie w przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) i zostanie przystosowana do ciężkiego ruchu 11,5 tony na oś. Rodzaj konstrukcji nawierzchni (asfaltowa lub cementowa) zostanie wybrany przez wykonawcę na etapie projektu budowlanego. Na tym odcinku zaplanowano budowę 15 obiektów inżynierskich.

Tekst: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA