REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

STRBAG wykona obwodnicę Białobrzegów

Spółka Strabag złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację niespełna 3,5-kilometrowej obwodnicy Białobrzegów na drodze krajowej nr 8 w pobliżu Augustowa. Wartość złożonej oferty to 181,92 mln zł.

Grafika: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Białobrzegów ogłoszono na początku listopada 2023 roku. Wpłynęło sześć ofert. Najniższa, złożona przez firmę Strabag, ma wartość 181,92 mln zł. Najwyższą, na kwotę 267,94 mln zł, złożył Mostostal Warszawa.

Kryteria dodatkowe spełnili wszyscy oferenci

Kryteria pozacenowe w zakresie przedłużenia okresu gwarancji jakości na: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze oraz na obiekty mostowe wraz ich z wyposażeniem spełnili wszyscy uczestnicy przetargu. W tej sytuacji zdecydowała cena i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Strabag.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca). Obwodnica ma być gotowa w 2028 roku.

Tranzyt poza miejscowością

Budowa obwodnicy Białobrzegów o długości 3,43 km wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miejscowości. Odseparuje od niego ruch lokalny, w tym pojazdów rolniczych, a tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Obwodnica będzie budowana jako droga jednojezdniowa klasy GP (ruchu głównego przyspieszonego), o szerokości pasa ruchu 3,5 m. Będzie przystosowana do przenoszenia ciężkiego ruchu o obciążeniu 11,5 t/oś. Powstanie szereg obiektów inżynierskich, w tym ponad 900-metrowa estakada nad Kanałem Augustowskim i rzeką Nettą.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA