REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Stypendia PLK dla studentów Politechniki Krakowskiej

PLK ufundują stypendia najlepszym studentom studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. To kolejne z działań PKP PLK, wspierające edukację przyszłych kolejarzy.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przedstawiciele branży kolejowej i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej podpisały 21 maja 2018 r. porozumienie o współpracy. Zgodnie z umową najlepsi studenci studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Inżynierii Lądowej będą otrzymywali wsparcie finansowe przez dwa ostatnie semestry studiów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ufundują stypendia, w wysokości 1200 zł, dziesięciu najlepszym studentom kierunku budownictwo, specjalność drogi kolejowe, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa, mosty i budowle podziemne. Będą oni mogli także odbyć staż i praktykę w PLK, a po zakończeniu studiów wyższych zyskają możliwości zdobycia zatrudnienia.

– Podjęcie inicjatywy, zaangażowanie uczelni oraz firm z branży kolejowej przełoży się na jakość inwestycji, rozwój dróg i kolejnictwa w Polsce. Wsparcie programu stypendialnego otwiera nowe możliwości edukacji zgodnie z potrzebami rynku. Edukacja jest podstawą budowy kapitału polskich inżynierów a to stanowi o przyszłości. Realizujemy obecnie olbrzymi program inwestycyjny za 66 mld zł w ramach Krajowego Programu Kolejowego, co wiąże się z dużymi potrzebami specjalistycznych kadr –
mówi Łukasz Smółka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Studenci kształceni będą nie tylko przez dydaktyków PK, ale również przez specjalistów-praktyków z firm, z którymi podpisano umowę, w tym z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zgodnie z przygotowanym wspólnie programem kształcenia. W ramach kół naukowych i w pracach magisterskich będą rozwiązywać rzeczywiste problemy badawczo-techniczne wskazane przez branżę kolejową. Dodatkowo w ramach porozumienia studenci wspólnie z PLK będą uczestniczyć w projektach badawczych.

– Cieszę się, że Ministerstwo Infrastruktury oraz PLK popierają inicjatywę Politechniki Krakowskiej – to ważne przedsięwzięcie dla branży kolejowej, zwłaszcza w sytuacji tak wielu realizowanych inwestycji zarządcy infrastruktury kolejowej w Krakowie i Polsce –
powiedział prof. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK.

Podpisane porozumienie pomiędzy uczelnią a przedstawicielami branży kolejowej jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na pracowników kolei. Taka forma współpracy nie tylko wspiera edukację i rozwój przyszłych kolejarzy, ale też i pozwala na podjęcie pracy przez wyspecjalizowane kadry inżynierskie i techniczne, odpowiadające potrzebom rynku kolejowego.

– Ściśle współpracujemy ze szkołami i uczelniami, bo zależy nam na dobrze przygotowanych do zawodu pracownikach. Polska kolej się zmienia i rozwija, stąd wykwalifikowana kadra jest niezbędna przy tak dużej skali realizowanych inwestycji kolejowych –
podkreśla Radosław Celiński, członek Zarządu, Dyrektor ds. finansowych i ekonomicznych PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PLK inwestują w przyszłych profesjonalistów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą szereg działań, które mają na celu przygotować młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia pracy na kolei. Od kilku lat PLK współpracują także ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które kształcą uczniów na kierunkach o profilu kolejowym. Obecnie spółka współpracuje z 39 placówkami w całej Polsce w zakresie kształcenia na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i obiektów inżynieryjnych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Autor: Magdalena Janus, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA