REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Sześć ofert na projekt i budowę obwodnicy Żodynia

GDDKiA otworzyła oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Żodynia w ciągu DK32. W przetargu wpłynęło 6 ofert. Najniższą cenę zaoferowała firma INFRACOM Kościan (32 679 870,00 zł).

 
Wszyscy wykonawcy zaoferowali m.in. skrócenie czasu realizacji o 3 miesiące. Teraz złożone oferty będą sprawdzane. Na realizację tego zadania przewidzieliśmy kwotę 33 024 953,27 zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i budowę obwodnicy. Termin realizacji to 33 miesiące, w tym 10 miesięcy na prace projektowe. Przedłużony okres gwarancji o 5 lat  obejmuje ciągi pieszo-rowerowe, instalacje zasilające oraz konstrukcje wspornicze.

Jak będą oceniane oferty?  


Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), termin realizacji (10 proc.), przedłużony okres gwarancji (30 proc.).

Obwodnica Żodynia  


W ramach inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej  ruchu przyspieszonego) o długości około 3,3 km. Obwodnica Żodynia wyprowadzi z miejscowości ruch tranzytowy, koncentrujący się w ciągu DK32, stanowiącej połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S3 i S5. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego  i zwiększenie przepustowości dróg. Inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu regionalnego i dalekobieżnego, w szczególności pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą.   

Tekst i grafika: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA