REKLAMA
Energetyka Wiadomości
2 Minuty czytania

TAURON o klastrach energii

Cieszące się dużym zainteresowanie społecznym klastry energetyczne to pomysł pionierski. Tego typu przedsięwzięcie nie ma swojego odpowiednika w Europie, dlatego kluczowym wyzwaniem jest opracowanie modelu współpracy między wszystkimi podmiotami chcącymi go tworzyć.

Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Nad budową optymalnego modelu współpracy pracuje TAURON na Dolnym Śląsku realizując projekt „Klastry Energii – pilotaż roli koordynatora”. Katowicki koncern, poprzez jedną ze swoich spółek – TAURON Ekoenergię, buduje kompetencje koordynatora klastrów w ramach karkonoskiego, oławskiego i dzierżoniowskiego klastrów energii. Zadaniem koordynatora jest przede wszystkim pełnienie funkcji operatora techniczno-handlowego w klastrze oraz reprezentowanie interesów klastra i odpowiedzialność za stworzenie strategii jego rozwoju.

– Innowacyjność klastrów, polega na tworzeniu niewielkich, samobilansujących się obszarów produkcji i zużycia energii. Wymaga od nas zastosowania wielu technologii jednocześnie, m.in. odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, systemów odpowiadających za bilansowanie popytu i podaży. Klastry energetyczne mają umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii –
mówi Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.

Zakończenie projektu „Klastry Energii – pilotaż roli koordynatora” przewidziane jest na grudzień 2019 roku. Efektem prac będzie kompleksowa usługa koordynatora klastrów oferowana dla inicjatyw klastrowych. TAURON zakłada, że wprowadzenie nowej usługi do ofert TAURON Ekoenergia będzie możliwe w IV kwartale 2020 roku. Aktualnie trwają prace nad wdrożeniem m.in. platformy integracyjnej umożliwiającej kompleksowe zarządzanie i zdalne sterowanie pracą źródeł wytwórczych.

– Pracujemy również nad magazynami energii. Narzędzia te będziemy jednoczenie wykorzystywać w projektach klastrowych oraz tzw. „Wirtualnej elektrowni”. Zakończyliśmy testy funkcjonalne Lokalnego Układu Wykonawczego (LUW). To miejsce gdzie zapadają decyzje o sterowaniu danym urządzeniem zintegrowanym w ramach klastra lub wirtualnej elektrowni –
wyjaśnia Roman Gabrowski, Prezes Zarządu Tauron Ekoenergii.

Wykorzystując otrzymane dane, LUW zadecyduje o sposobie realizacji zadania oraz zasobach jakie zostaną do tego celu użyte. Uwzględni przy tym charakterystyki poszczególnych urządzeń oraz aktualne ograniczenia techniczne danego źródła.

– Przed nami uruchomienie projektu pilotażowego polegającego na włączeniu pierwszej grupy uczestników klastra w system zdalnego monitorowania i sterowania – działania rozpoczną się jeszcze w tym kwartale –
wyjaśnia Roman Gabrowski.

TAURON Ekoenergia współtworzy też m.in. klaster energii „Zielone Podhale” oraz działający w powiecie cieszyńskim klaster „Brenergia” i „Zgorzelecki Klaster Rozwoju”.

Inicjatywy klastrowe TAURONA doceniane są przez ministerstwo energii. Pięć klastrów, których uczestnikiem jest TAURON, otrzymały Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii. Klastry karkonoski i dzierżoniowski otrzymały certyfikaty z wyróżnieniem. W przypadku tego pierwszego ministerstwo podkreśliło, zróżnicowane zasoby energii oraz nowatorskie podejście do rozwoju energetyki lokalnej.

Autor: TAURON Polska Energia S.A.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA