REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa I etapu obwodnicy Morawicy

Na 4 km drugiej jezdni DK73 budowanej w ramach I etapu obwodnicy Morawicy toczą się roboty ziemne. Widać już pierwsze wykopy i nasypy. Wykonywane są zbrojenia fundamentów kładki dla pieszych w Bilczy.

Prace na obwodnicy Morawicy, fot. GDDKiA O/Kielce
Prace na obwodnicy Morawicy, fot. GDDKiA O/Kielce
Inwestycja GDDKiA za około 78 mln złotych realizowana jest od 2018 roku w trybie „projektuj i buduj”, ale wykonawca równolegle uzgadnia optymalizacje projektowe i prowadzi roboty, które określone są w pozwoleniu na budowę. Ich etap został przedstawiony na wczorajszej radzie budowy z udziałem inwestora, wykonawcy i nadzoru inwestycji.

Pierwsze prace w terenie związane z budową tego etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawieckiej rozpoczęły się już zimą i polegały na wycince drzew. W miarę postępu prac projektowych wykonawca mógł przystąpić do kolejnych robót związanych ze wzmocnieniem podłoża pod kładkę dla pieszych w okolicy szkoły w Bilczy, równolegle została wprowadzona tam czasowa organizacja ruchu. Aktualnie kontynuowane są roboty ziemne w śladzie dobudowywanej jezdni wschodniej ciągu głównego drogi krajowej nr 73 oraz drogach dojazdowych. Do chwili obecnej wykonano usunięcie warstwy ziemi urodzajnej na powierzchni około 70 procent, trwają prace związane z wykonaniem wykopów i nasypów. Rozpoczęto również przebudowę kolizji teletechnicznych, energetycznych i wodociągowych. Trwają również prace przy kładce dla pieszych w Bilczy związane z wykonywaniem wykopów pod fundamenty oraz zbrojeniami. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Wykonawcą I etapu obwodnicy Morawicy jest konsorcjum spółek: Mostostal Warszawa, Masfalt i Drogomex. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA