REKLAMA
Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Trwa budowa i prace projektowe drogi S17

Na pięciu odcinkach przyszłej drogi ekspresowej S17 pomiędzy Warszawą i granicą Polski z Ukrainą trwają prace budowlane, a dla kolejnych dziewięciu opracowywana jest dokumentacja projektowa.

 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA
Działania informacyjne dla sześciu odcinków GDDKiA prowadzi z wykorzystaniem elektronicznych form kontaktu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz służb sanitarno-epidemiologicznych.

W miejscu przyszłego węzła Zakręt, czyli na historycznym początku traktu lubelskiego wytyczonego w pierwszej połowie XIX w., zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu DK2 z DK17. Prowadzone są prace przy obiektach mostowych, a wzdłuż DK2 wykonywane są ścianki szczelne. Przypomnijmy, że obecne skrzyżowanie zastąpi trzypoziomowy węzeł, a poniżej obecnego przebiegu drogi będzie biegła jezdnia z Warszawy w kierunku Mińska Mazowieckiego. Z kolei na całej długości przyszłej S17 w obrębie tego odcinka trwają roboty ziemne, profilowane i zagęszczane jest podłoże. Przebudowywane są kolizje z sieciami teletechnicznymi i energetycznymi, budowana jest kanalizacja deszczowa oraz elementy układu odwodnienia (pompownie, zbiorniki retencyjne).

Zaawansowanie rzeczowe robót to ok. 15 proc., a termin ukończenia to wiosna przyszłego roku.

Skrzyżowanie S17 z A2 i S2


Kolejny odcinek to węzeł Lubelska, na którym w dużej mierze wykonano już nawierzchnię z betonu cementowego osi wschód – zachód, a na osi północ – południe ułożona jest zachodnia jezdnia przyszłej S17. Na jezdni wschodniej, w śladzie starej drogi krajowej nr 17, częściowo wbudowana jest podbudowa, a na dalszej części przygotowane jest podłoże pod warstwy konstrukcyjne. Powstają drogi lokalne, ustawiane są krawężniki, układana podbudowa i budowane chodniki.

Mocno zaawansowane są prace przy obiektach inżynierskich wchodzących w skład węzła. Rozebrane zostały szalunki północnego wiaduktu nad S17 na osi wschód – zachód i montowane jest deskowanie pod wiadukt południowy, ostatni jaki został do zbudowania. Wykonywany jest drenaż drogowy, kanalizacja deszczowa, mury oporowe oraz pale pod ekrany dźwiękochłonne.
Zaawansowanie rzeczowe wynosi 65 proc., a termin zakończenia robót to jesień bieżącego roku.

Po jednej jezdni już jeździmy


W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku pięć odcinków S17 od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód. To ponad 70 km nowej drogi o nawierzchni betonowej. Tym samym tą drogą ekspresową możemy pokonać 140 km aż do Piask. Udostępniliśmy również jezdnię przyszłej drogi ekspresowej na odcinku od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli, czyli na dwóch odcinkach realizacyjnych.

Wykonawca tych dwóch odcinków wykorzystał łagodną zimę do prowadzenia robót, a wraz z wiosną wznowił roboty przy układaniu nawierzchni z betonu cementowego na drugiej jezdni. Prowadzone są wzmocnienia gruntu na odcinkach o słabej nośności, budowane są drogi dojazdowe, prowadzone prace wykończeniowe przy obiektach inżynierskich oraz roboty brukarskie. Ustawiane jest ogrodzenie, instalowane ekrany akustyczne, bariery energochłonne, trwa humusowanie skarp i terenów zielonych.
 
Zdjęcie: GDDKiA
Zdjęcie: GDDKiA

Zmiany w organizacji ruchu

W Woli Duckiej (na odcinku węzeł Lubelska – Kołbiel) wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Zamknięto fragment ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z DK17 w stronę Otwocka. Kierowcy korzystają z objazdu drogą dojazdową. Kolejne zmiany w organizacji ruchu dotyczą obwodnicy Kołbieli. Pierwsza z nich jest na wysokości Ostrowika, a druga na połączeniu z oddanym do ruchu odcinkiem S17 w kierunku Garwolina. W obu przypadkach przeniesiono ruch na drogę serwisową, co pozwoli na jednoczesne wybudowanie obu jezdni S17.

Zaawansowanie prac na obu odcinkach jest zbliżone i wynosi od 75 proc. (Kołbiel) do 78 proc. (Lubelska – Kołbiel). W połowie roku planujemy udostępnić kierowcom obie jezdnie na całej długości, a prace wykończeniowe poza ciągiem głównym potrwają do jesieni br.

Rośnie obwodnica Tomaszowa Lubelskiego


To piąty odcinek S17, na którym trwają prace budowlane. Wznoszona jest 300-metrowa estakada nad doliną Sołokiji. Budowane są obiekty inżynierskie, w tym wiadukt nad obwodnicą w obrębie węzła Tomaszów Lubelski Północ na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850. Na około 6 km przyszłej obwodnicy wykonana jest bitumiczna warstwa wiążąca jezdni. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 45 proc., a zakończenie prac planowane jest w połowie przyszłego roku.

Przygotowujemy dokumentację kolejnych odcinków

Trwa opracowywanie koncepcji programowej dla odcinków: Piaski – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec, Zamość Wschód – Zamość Południe, Zamość Południe – obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego – Hrebenne, a także dla drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Dla czterech odcinków pomiędzy węzłem Zamość Wschód a Hrebennem prowadzone są działania informacyjne. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do 17 kwietnia 2020 r.

Natomiast dla odcinków węzeł Łopiennik – węzeł Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód opracowywane jest Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). W związku z tymi pracami trwają także działania informacyjne. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do 13 kwietnia 2020 r.

Źródło: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA