REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa obwodnicy Morawicy

Postępują prace przy budowie obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko-Zdrój – Tarnów. Wykonawca zabetonował ustrój nośny kładki dla pieszych w Bilczy.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Prowadzone są roboty w obrębie nowej wschodniej jezdni przyszłej obwodnicy Morawicy. Na niektórych fragmentach wykonywane są roboty ziemne, jednak na większości jest już ułożona podbudowa bitumiczna. Jeśli pogoda pozwoli, wykonawca będzie kontynuował prace także w czasie kontraktowej przerwy zimowej między 15 grudnia a 15 marca. Planowane jest między innymi betonowanie schodów kładki dla pieszych, kontynuowanie układania podbudowy bitumicznej na jezdni lewej i przebudowy mediów, która została zrealizowana w 80%. W okresie letnim 2020 roku planowane jest ułożenie wiążącej warstwy nawierzchni na jezdni lewej i przełożenie na nią ruchu, aby można było przebudować jezdnię prawą (zachodnią). Zanim to nastąpi konieczne będzie wykonanie robót branżowych w pasie rozdziału między jezdniami, dlatego w pierwszym kwartale 2020 r. planowane są zmiany organizacji ruchu na jezdni prawej polegające na zawężaniu pasów ruchu.

Inwestycja GDDKiA za około 78 mln złotych realizowana jest od ubiegłego roku w trybie „projektuj i buduj”, dlatego wykonawca – konsorcjum z liderem Mostostal Warszawa – najpierw przystąpił do wykonania optymalizacji projektowych i uzyskania dla nich decyzji potrzebnych do kontynuacji robót budowlanych.

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Nowa jezdnia powstanie po wschodniej stronie tej istniejącej, a po przełożeniach ruchu prawa jezdnia zostanie przebudowana. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy, a to oznacza, że inwestycja powinna zakończyć się w pierwszej połowie 2022 roku. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W II etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa aktualizacja koncepcji programowej dla tego etapu.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA