Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa obwodnicy Praszki

Na początku 2021 r. rozpoczęły się prace przy budowie obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45, realizowanej w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. 13 kwietnia drogowcy i dziennikarze obserwowali postęp prac na tym blisko 13 km odcinku.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Zdjęcie: GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Ich zakończenie planowane jest w II kwartale 2023 r. Umowa na realizację obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 20 maja 2019 r. Jej wartość to 171,5 mln zł. 11 grudnia 2020 r. Wojewoda Opolski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), umożliwiającą rozpoczęcie prac w terenie. Wykonawca inwestycji po przekazaniu placu budowy przystąpił do prac przygotowawczych.

Jakie prace są prowadzone?

Aktualnie zaawansowanie prac na tej inwestycji wynosi około 60 proc. W marcu słoneczna pogoda umożliwiła wykonawcy wznowienie prac bitumicznych w zakresie układania podbudowy oraz warstwy wiążącej zarówno na trasie głównej, jak na jezdniach dodatkowych i drogach gminnych. Zakończone zostały roboty związane ze wzmocnieniem podłoża na trasie głównej. Kontynuowano też prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa.  Na jezdniach dodatkowych i drogach gminnych kontynuowano wykonywanie przepustów pod zjazdami oraz profilowanie rowów.

Prowadzone są prace przy budowie rond, gdzie największe zaawansowanie jest widoczne przy rondzie w okolicach miejscowości Kowale. Tam wykonawca prowadzi prace związane z układaniem krawężników oraz kostki na pierścieniu ronda. Prowadzone są roboty na dziesięciu obiektach mostowych, gdzie zaawansowanie dla tej branży jest na poziomie około 65 proc.

Zakres inwestycji


Obwodnica rozpocznie się przed Gorzowem Śląskim, odchodząc od wspólnego przebiegu DK42 i DK45. Następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej oraz Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale. Będzie to  droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Obiekty inżynierskie i ronda


Inwestycja przewiduje budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym obiekty mostowe nad rzeką Prosną i Wyderką, trzy wiadukty nad budowaną obwodnicą oraz pięć obiektów zlokalizowanych wzdłuż obwodnicy.

W ramach inwestycji zaprojektowano także cztery skrzyżowania w formie ronda w ciągu obwodnicy. Ronda budowane są na jej początku i końcu oraz na przecięciu z obecnym przebiegiem dróg krajowych nr 42 i 45. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich skrzyżowaniach, w obrębie wyspy środkowej został zaprojektowany pierścień o szerokości 1 m, stanowiący rezerwę dla przejazdu samochodów ciężarowych i autobusów.

Korzyści wynikające z budowy obwodnicy


Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie ponadregionalnej drogi łączącej województwa wielkopolskie, opolskie i śląskie. Realizacja obwodnicy umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywności gospodarczej w  sąsiedztwie drogi krajowej nr 45 oraz w województwie opolskim. Budowa obwodnicy Praszki pozwoli na odciążenie z ruchu tranzytowego istniejących ciągów dróg krajowych nr 42 i nr 45 w centrum miasta, dając jednocześnie alternatywę w doborze najdogodniejszej trasy przejazdu dla ruchu lokalnego.

Źródło: tekst GDDKiA O/Opole, www.gov.pl/web/gddkia-opole/
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI