Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Budowa S5 w woj. kujawsko-pomorskim

Obecnie na wszystkich odcinkach drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego realizowane są liczne prace drogowe, mostowe oraz prace w branży melioracyjnej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.

Na odcinku 1 Nowe Marzy – Dworzysko realizowane są prace związane z wzmacnianiem podłoża, budową nasypów i wykopów oraz porządkowaniem terenu. Trwają również prace przy frezowaniu wierzchnich warstw istniejącej nawierzchni drogi krajowej nr 5 w m. Sulnówko. Obecnie są też realizowane prace przy budowie obiektów inżynierskich i budowa kanalizacji deszczowej.

Na odcinku 2 Dworzysko – Aleksandrowo
Wykonawca prowadzi zadania dotyczące m.in. prac ziemnych (wykopy, nasypy, odhumusowanie), montażu zbrojeń, deskowaniu i betonowaniu ścian dla planowanych przejść dla zwierząt. Wykonywane są też roboty na przepustach, usuwane są kolizje wodno-kanalizacyjnych i realizowane są prace polegające na przekładaniu i układaniu rurociągów. Ponadto Wykonawca za pomocą metody T.D. Williamsona, dokonał przełączenia nowego odcinka gazociągu do istniejącego rurociągu gazu wysokoprężnego. Metoda pozwala wykonać prace bez wstrzymywania dostaw gazu do odbiorców.

Na odcinku 3 Aleksandrowo – Tryszczyn
zakończył się pierwszy etap betonowania skrzynki przęsła mostowego dla prawej jezdni mostu nad Brdą. Ponadto na licznych obiektach drogowych kontynuowano deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych i fundamentów. Na przyszłym Obwodzie Utrzymania Drogi wykonywano ściany murowane, montaż instalacji wodociągowej, deskowanie belek i wieńców oraz montaż kanalizacji sanitarnej w budynku warsztatowym.

Na odcinku 4 Tryszczyn – Białe Błota
Wykonawca robót budowlanych w dalszym ciągu prowadził roboty ziemne w zakresie wykopów i nasypów, profilowania i zagęszczania podłoża, wymiany gruntu, stabilizacji pod konstrukcje, wykonywania skarp, formowania nasypu ekologicznego oraz prowadzi prace na obiektach mostowych.

Na odcinku 5 Białe Błota – Szubin
trwa wymiana gruntu, budowa nasypów i wykopy. Wykonawca prowadzi również roboty polegające na wykonaniu podbudów pomocniczych jak i z kruszywa. Na obiektach inżynierskich (mosty, wiadukty drogowe) oraz na przepustach ekologicznych prace skupiają się m.in. na zbrojeniu i deskowaniu fundamentów, korpusów i przyczółków. W dalszym ciągu prowadzone są prace z branży elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Na odcinku 6 Szubin – Jaroszewo
podejmowane działania skupiają się na tworzeniu i zagęszczaniu nasypów, ich skarpowaniu. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy układaniu korytek ściekowych i kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej i dróg dojazdowych. Na nowo budowanych obiektach trwają również roboty polegające na wykonywaniu izolacji bitumicznych, przygotowywaniu do montażu urządzeń dylatacyjnych, montażu krawężników. Budowane są również oświetlenia, zbiorniki retencyjne, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Na odcinku 7 Jaroszewo – gr. województwa
prowadzone są roboty na obiektach inżynierskich (wiadukty i most w ciągu drogi ekspresowej). Prace dotyczą zbrojenia, betonowania i zasypywania przyczółków oraz montażu belek typu T. Dodatkowo wykonywane są izolacje bitumiczne i sprężanie ustroju nośnego. W dalszym ciągu kontynuowane są roboty przy układaniu kolejnych warstw nawierzchni przyszłej drogi ekspresowej.

Autor: GDDKiA O/Bydgoszcz

Ten i wiele innych artykułów przeczytasz z aktywną prenumeratą lub subskrypcją
Czytelnicy z aktywną prenumeratą lub subskrypcją mają nieograniczony dostęp do dodatkowych materiałów z serwisu i czasopisma
Jeszcze kilka kliknięć i będziesz mógł/a cieszyć się z dostępu do treści!
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI