Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa budowa wiaduktu w ciągu DK78

Postępują prace przy rozbudowie DK78 Kije – Chmielnik i budowie wiaduktu nad torami kolejowymi. W okresie zimowym na przyczółkach posadowionego na palach wielkośrednicowych obiektu ułożone zostały belki prefabrykowane.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
W tym roku kontynuowane będą roboty bitumiczne na odcinku drogi krajowej nr 78 między Kijami a Chmielnikiem. Na fragmentach stanowiących około 85 procent rozbudowywanego odcinka ułożona została przedostatnia warstwa wiążąca nawierzchni. Do ułożenia pozostała między innymi ostatnia warstwa SMA. Wcześniej wykonawca musi zakończyć wszystkie roboty w obrębie konstrukcji drogi. Kontynuowane będą także prace przy konstrukcji nośnej wiaduktu nad linią kolejową. Wykonywane są między innymi zbrojenia i szalunki pod betonowanie płyty pomostu i skrzydeł przyczółków. W roku ubiegłym ułożonych zostało 13 belek pod konstrukcję nośną. Każda z nich ma 27 metrów długości.
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

Droga krajowa nr 78 Zawiercie – Jędrzejów –  Chmielnik o znacznym natężeniu ciężkiego ruchu tranzytowego to ważna trasa łącząca Świętokrzyskie ze Śląskiem, węzłami autostradowymi i południową granicą Państwa. Droga nr 78 krzyżuje się w Chmielniku z drogą krajową nr 73 Kielce – Busko – Tarnów. W ramach inwestycji za około 58 mln złotych zaplanowano poprawę geometrii drogi (np. złagodzenie łuków i spadków) i uzyskanie możliwie najlepszych parametrów dla założonej klasy drogi GP – głównej o ruchu przyspieszonym. Dla zapewnienia obsługi przyległych terenów zaprojektowano drogi dojazdowe do pól. Zgodnie z projektem powstanie wiadukt nad linią kolejową LHS nr 65 Hrubieszów – Sławków Południowy. Ponadto inwestycja obejmuje między innymi: wykonanie wykopów i nasypów, przebudowę i budowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii, wykonanie odwodnienia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i budowę przepustów pod drogą i pod zjazdami, budowę chodników dla pieszych, budowę zjazdów i zatok autobusowych wraz z wiatami przystankowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego dróg, budowę oświetlenia ulicznego w obrębie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, wykonanie kanału technologicznego, nasadzenia drzew i krzewów. Docelowo drogi krajowej nr 78 Kije – Chmielnik dostosowany będzie do obciążeń 11,5 tony na oś. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie br.

Tekst: GDDKiA O/Kielce
 
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI