REKLAMA
Kolej Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa modernizacja stacji Sosnowiec Główny

Na stacji kolejowej Sosnowiec Główny powstaje dodatkowy peron. Zaplanowane prace wymagają zmian w komunikacji.

Zdjęcie: Katarzyna Głowacka, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, www.plk-sa.pl

Od początku czerwca maszyny, w tym koparki i wiertnica, pracują na stacji Sosnowiec Główny. Wykonawca zdemontował ok. 3 km starych torów. Jednocześnie gromadzi materiały pod budowę nowych torów – w samej stacji Sosnowiec zwieziono 25 tys. ton tłucznia. W najbliższych dniach zaczną się roboty przy przebudowie przejścia podziemnego. W pierwszej kolejności wyburzony zostanie jeden segment przejścia. W jego miejscu będzie wybudowany nowy segment umożliwiający montaż windy i schodów na nowy peron nr 3.

Budowa dojścia do peronu nr 3 wraz z klatką schodową wymaga zmian w komunikacji. Od 2 lipca dojście do stacji Sosnowiec Główny od strony ul. Kilińskiego zostanie zamknięte. Dostęp do peronów będzie możliwy przejściem podziemnym od ul. 3 Maja i wydłużoną o 1 km drogą z ul. Kilińskiego przez ul. Piłsudskiego. Przy planowaniu podróży PLK prosi o uwzględnienie dodatkowych 15 min na dojście do peronów. Zmiany będą obowiązywały do 2 października.

Efektem prac na stacji Sosnowiec Główny będzie lepszy i bardziej komfortowy dostęp do pociągów z przebudowanych dwóch peronów. Wybudujemy też dodatkowy, trzeci peron, który wyposażymy w wiatę, ławki, oświetlenie i nagłośnienie. Orientację w podróży ułatwią tablice, zegary i wyświetlacze z informacją o pociągach. Na peron będą prowadziły schody i winda, umożliwiająca komunikację wszystkim podróżnym, także z ograniczoną możliwością poruszania się.

Zaawansowane prace w Będzinie i na katowickim odcinku inwestycji

Na całej linii kolejowej Będzin – Sosnowiec – Katowice Szopienice Południowe widać zaawansowane roboty. Wyłączona z obsługi stacja Będzin jest przebudowywana i docelowo pozostanie wyłącznie stacją towarową. Przy ul. Chemicznej powstaje nowy przystanek Sosnowiec Środula wraz z podziemnym przejściem pieszo-rowerowym. W stacji Sosnowiec położono fundamenty pod nową nastawnię, z której dyżurni będą dbali o bezpieczne prowadzenie ruchu. Na katowickim odcinku tej inwestycji wykonano demontaż konstrukcji wiaduktu kolejowego przebiegającego nad modernizowaną linią. Obecnie budowane są nasypy przy obiekcie pod dodatkową parę torów. Wykonawca pracuje przy budowie mostu nad rzeką Rawą. W sąsiedztwie planowanego przystanku Katowice Morawa budowany jest mur oporowy, który docelowo podtrzyma nasyp i nowy peron. Rozpoczęcie prac związanych z budową nowego przystanku Katowice Morawa planowane jest w I kwartale 2025 r.

Dobudowa dwóch torów usprawni kursowanie pociągów w aglomeracji

Na trasie od Będzina przez Sosnowiec do Katowic Szopienic Południowych dobudujemy dwa tory. Rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego wpłynie na zwiększenie przepustowości – będzie mogło kursować więcej pociągów. Lepszy dostęp do kolei zapewnią dwa nowe przystanki Sosnowiec Środula (ul. Chemiczna) i Katowice Morawa (ul. Morawa). Przebudowane będą perony na stacji Sosnowiec Główny, gdzie powstanie też dodatkowy peron. Wszystkie obiekty służące podróżnym zostaną przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zwiększy się bezpieczeństwo, dzięki przebudowie obiektów inżynieryjnych (mostów i wiaduktów).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują roboty budowlane na odcinku linii kolejowej Będzin – Katowice Szopienice Płd. Prace są przewidziane w latach 2023-2027. Wartość zadania to 785 mln zł netto. Dofinansowanie w wysokości 85% pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA