REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa opracowywanie dokumentacji dla rozbudowy DK36 Piskorzyna – Wąsosz

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla projektu pn. „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Piskorzyna – Wąsosz” od skrzyżowania z DP 1115D (ok km 52+500) do ok. km 58+531 (przed m. Wąsosz) o długości ok. 6,030 km.

Celem opracowania jest m.in. wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, dokumentacji przetargowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W ramach zadania przeprowadzona została częściowa inwentaryzacja przyrodnicza, gdzie do chwili obecnej stwierdzono obecność m.in. ślimaka winniczka (Helix pomatia), w okresie letnim pszczół i trzmieli, trzech chronionych gatunków płazów: ropuchy szarej (Bufo bufo), żab zielonych (Rana esculenta complex) oraz żaby trawnej (Rana temoporaria), zaskrońca (Natrix natrix), niektórych gatunków ptaków, kreta europejskiego (Talpa europea). Poza tym stwierdzono obecność zwierząt łownych (sarna, jeleń, dzik, lis, kuna domowa).

Wykonawcą dokumentacji jest konsorcjum firm: Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. k. (Lider) oraz BOPiPIK Lispus Marcin Dobek ( Partner). Wartość opracowania dokumentacji:
– zgodnie z umową 628 148,7 zł brutto.
– zgodnie z aneksem z dnia 18.02.2019 r. – 650 305,81 zł brutto.

Umowny termin zakończenia prac dokumentacyjnych – grudzień 2020 r.

Autor: GDDKiA O/Wrocław

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA