REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa przebudowa DK1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza

Postępują prace na przebudowywanym do parametrów drogi ekspresowej, prawie 7-kilometrowym odcinku DK1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Obecnie priorytetem jest budowa dwóch kładek dla pieszych w Dąbrowie Górniczej.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Zdjęcie: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Jedna z kładek zlokalizowana jest przy ulicy Karsów, gdzie obecnie ruch pieszych sterowany jest wzbudzaną sygnalizacją świetlną. Drugą kładkę zlokalizowano przy ulicy Kusocińskiego. Udostępnienie kładek GDDKiA planuje w trzecim kwartale 2022 r.

Organizacja ruchu w czasie robót


Główny front robót realizowany jest na zamkniętym odcinku jezdni w kierunku południowym (kier. Dąbrowa Górnicza). Obecnie dwukierunkowy ruch na jezdni w kierunku północnym (kier. Podwarpie) odbywa się po jednym pasie w każdą stronę. Tylko w okolicach nowo budowanych obiektów mostowych ruch odbywa się po zewnętrznych pasach jezdni w obu kierunkach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu  zostały wykonane dwa tymczasowe ronda pozwalające na bezpieczne włączenie się do ruchu na przebudowywanym odcinku. Pierwsze rondo zlokalizowano w okolicach ulicy Ujejskiej, drugie w okolicach ulicy Konstytucji.

Etap prac


Właśnie zakończyły się prace rozbiórkowe na dotychczasowej jezdni. Polegały one na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni oraz zdjęciu humusu w pasie drogi. Prace te miały miejsce na zamkniętym dla ruchu odcinku jezdni, prowadzącym w stronę Tychów, węźle Dąbrowa Górnicza Pogoria i w rejonie nowo budowanego węzła Dąbrowa Górnicza Ząbkowice. W trakcie prac sfrezowano ok. 18 tys. m3  starej nawierzchni, to około 44 tys. ton destruktu. Aby wywieźć materiał pofrezowy, potrzeba było ok. 1700 kursów załadowanych samochodów ciężarowych.   Z terenu przyległego do drogi pasa drogowego zdjęto ok. 40 tys. m3 humusu, o wadze około 72 tys. ton. Do jego wywozu potrzebne było z kolei prawie 2800 kursów samochodów ciężarowych.

Zakończenie prac rozbiórkowych pozwoli na rozpoczęcie budowy konstrukcji nowej jezdni przyszłej drogi ekspresowej. Jednocześnie prowadzone są roboty przezbrojeniowe kolizji sieci: gazowych, kanalizacyjnych i wodociągowych oraz roboty ziemne, takie jak budowa nasypów i wykopów. Rozpoczęto również budowę przepustów dla zwierząt małych. Trwa też rozbiórka wiaduktu nad drogą ekspresową S1 w ciągu ul. Ujejskiej.

Podstawowe informacje o inwestycji


Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,95 km z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 11,5  t/oś.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną cztery mosty, cztery wiadukty, dwa przepusty i dwie kładki dla pieszych. Powstanie także mur oporowy, siedem przejść dla zwierząt oraz dwa węzły: Dąbrowa Górnicza Ząbkowice oraz Dąbrowa Górnicza Pogoria.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA