REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa realizacja obwodnicy Łomży

Obwodnica Łomży jest ostatnim fragmentem drogi S61 pozostającym w budowie i zarazem kluczowym dla przejezdności całego korytarza transportowego Via Baltica. Budowany odcinek od węzła Łomża Zachód do istniejącego już węzła Kolno ma 12,92 km długości. Niemal jedna dziesiąta przypada na most przez dolinę Narwi (1205 m).

Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/
Zdjęcie: GDDKiA O/Białystok, www.gov.pl/web/gddkia-bialystok/

Nie tylko most

Dwujezdniowy most (MS-19) umożliwi bezkolizyjne przeprowadzenie drogi ekspresowej S61 nad doliną Narwi i samą rzeką. Będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt, a pod obiektem znajdą się również cztery drogi wewnętrzne gminy Piątnica oraz przejazd gospodarczy na wale przeciwpowodziowym. Obie nitki mostu będą miały po 22 przęsła na 21 podporach pośrednich oraz dwóch przyczółkach.

Estakada w trzech technologiach

Ze względu na bardzo krótki czas budowy oraz przyjęty sposób realizacji ustroju niosącego konstrukcji, most jest wznoszony w następujących technologiach:

  1. Nasuwania podłużnego – tak realizowana jest część zalewowa lewobrzeżna mostu o długości 664 m. To 30 sekcji po 20,75 m każda, o łącznej długości 622,5 m oraz dwie sekcje na rusztowaniach stacjonarnych, o długości 32,125 m oraz 9,375 m. Ta część obejmie podpory od 1 do 17.
  2. Metodą nawisową – w ten sposób powstaje tzw. część nurtowa mostu o długości 458 m, poprzez betonowanie wspornikowe przy użyciu wózków oraz w części betonowana na rusztowaniach stacjonarnych. Przewidziano wahadła z podpory P18 i P19. Nad podporami zostaną wykonane sekcje startowe, na których z obu stron osadzone zostaną wózki. Dwie pierwsze sekcje nawisowe będą miały po 4 m długości, a następnych 12 sekcji po 5 m każda. Dla przęsła P20-P21 przewidziano wykonanie sekcji na rusztowaniach stacjonarnych. Posłuży ona za element startowy do jednostronnego nawisu.
  3. Na rusztowaniach stacjonarnych – realizowana jest część zalewowa prawobrzeżna mostu o długości 83 m (między podporami P21 a P23).

Obecnie trwają prace przy zachodniej nitce mostu. Na podpory nasunięto już dziesięć sekcji ustroju nośnego i co tydzień obiekt wydłuża się o kolejne blisko 21 m. Wraz z nasuwaniem gotowej sekcji w szalunkach układane jest zbrojenie kolejnej, a następnie jest ona betonowana. Po sprawdzeniu parametrów betonu można przystąpić do sprężenia segmentu i rozpocząć wysuwanie. Wykorzystywana jest do tego specjalna maszyna z hydraulicznymi siłownikami zamontowanymi pod ustrojem nośnym. Prędkość nasuwania to ok. 6-7 metrów na godzinę, w jednym cyklu nasuwane jest ok. 20 cm, a po ponad stu powtórzeniach i ponad 4 godzinach od startu przesunięty jest cały segment o długości 20,75 m. Długość nasuwanej sekcji wynika z rozpiętości pomiędzy podporami i na tym obiekcie nasuwana jest połowa długości przęsła.

Obwodnica rośnie w oczach

Prace przy budowie obwodnicy Łomży postępują szybko. Dziś zaawansowanie robót przekracza 46 proc. Przejezdność odcinka po jednej jezdni trasy S61 (1×2) ma być osiągnięta już w 2024 roku. Cały odcinek S61 od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej ma być gotowy w połowie 2025 roku. Wartość umowy z wykonawcą inwestycji przekracza 713 mln zł.

Dofinansowanie ze środków UE

Inwestycja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kwota dofinansowania to 518,08 mln zł, przy całkowitej wartości projektu (od dokumentacji, przez wykupy, po roboty budowlane) – 804,79 mln zł.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA