REKLAMA
Drogi Wiadomości
7 Minut czytania

Trwa realizacja S61 Via Baltica

Droga ekspresowa S61 jest głównym fragmentem polskiego odcinka międzynarodowego korytarza transportowego Via Baltica, łączącego kraje nadbałtyckie z zachodnią Europą. GDDKiA informuje, że realizacja kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramem.

   
Via  Baltica  ze  środków UE

Budowa polskich fragmentów międzynarodowej trasy Via  Baltica  współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) dla odcinków od Szczuczyna do Budziska oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) dla odcinków od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna. W ramach CEF dofinansowanie wynosi ok. 1,7 mld zł, a w ramach  POIiŚ  1,6  mld zł, co łącznie daje kwotę blisko 3,4 mld zł.

Województwo podlaskie


Trwa budowa drogi ekspresowej S61, stanowiącej najdłuższy, bo 214-kilometrowy fragment międzynarodowego szlaku Via  Baltica. Na większości podlaskich odcinków prace są już prowadzone, a jedynie na dwóch trwa jeszcze procedura wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podborze – Śniadowo

Odcinek  realizowany od  strategicznego  skrzyżowania  S61  z  S8, czyli od węzła Podborze  koło  Ostrowi Mazowieckiej,  do  węzła  Śniadowo. Budowa obejmuje  ok.  19,5  km  drogi ekspresowej S61 i przebudowę  3 km drogi ekspresowej S8.  Jest to jeden z dwóch odcinków S61, gdzie zaistniała konieczność wyłonienia nowych wykonawców,  a  terminy uległy przesunięciu. 
Pierwsza umowa z poprzednim wykonawcą odcinka została rozwiązana w maju ubiegłego roku. 

Firma  Rubau  nie uzyskała decyzji ZRID w przewidzianym kontraktowo terminie,  więc GDDKiA odstąpiła od umowy. Po przeprowadzeniu nowego przetargu, 21 listopada 2019 roku wyłoniliśmy nowego wykonawcę, firmę POLAQUA. Ta przygotowała dokumentację do wniosku o decyzję ZRID, który złożyła 15 września br., na dwa miesiące przed umownym terminem. Zakładany obecnie termin budowy tego odcinka to lata 2021-2023.
   

Śniadowo – Łomża Południe
Fragment o długości 16,99 km od węzła Śniadowo  do węzła Łomża Południe realizowany jest od  9  lutego  2018 roku, czyli od chwili podpisania  umowy z  wykonawcą (POLAQUA) w systemie „Projektuj i buduj”.

Decyzję  ZRID  wydano 12  sierpnia  2019 r. Wkrótce potem ruszyły prace. Obecnie poziom ich zaawansowania rzeczowego przekracza  60 proc.  Gotowe są już fragmenty jezdni z betonu cementowego, trwają prace przy obiektach inżynierskich, w tym budowa wiaduktu nad torami kolejowymi. Zgodnie z  harmonogramem realizacja  tego  kontraktu  (o  wartości 380,33 mln zł)  powinna zakończyć się w czerwcu 2021 roku. 

Łomża Południe – Łomża Zachód


Odcinek ma długość 7,18 km i realizowany jest od węzła Łomża Południe  do węzła  Łomża Zachód. Powstaje  tam  dwujezdniowa  droga  ekspresowa  z nawierzchnią betonową.  W ramach zadania realizowane jest także „przełożenie” drogi krajowej nr 63, której nowy odcinek (nawierzchnia bitumiczna)  będzie miał prawie 9 km. 

Prace ruszyły wkrótce po wydaniu decyzji  ZRID, tj.  19 lutego 2020  r.  Realizacja prowadzona jest w systemie „Projektuj i buduj”,  a  wykonawcą jest firma Mota-Engil  Central Europe. Zaawansowanie rzeczowe prac przekracza 25 proc.  Powstały już pierwsze odcinki próbne.  Wartość kontraktu budowlanego wynosi 218 mln zł, a jego zakończenie planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

Łomża Zachód – węzeł Kolno


Jest to  odcinek będący zasadniczą częścią  obwodnicy Łomży. Realizowany od węzła  Łomża Zachód  do węzła  Kolno  na długości 12,92 km  (S61)  wraz z  przebudową  DK64  kategorii GP  (droga główna ruchu przyspieszonego)  o długości  6,96 km. Wykonawca – firma TOTO  S.p.A.  –  złożył  wniosek o  wydanie decyzji  ZRID  12 sierpnia  2019  r. Ze względów formalno-prawych wydanie  ZRID spodziewane jest na koniec  października br. W związku z tym realizacja kontraktu wartego 525,6 mln  zł  potrwa do końca 2022 roku.

Węzeł Kolno – Stawiski

Fragment realizowany  od węzła  Kolno  do węzła  Stawiski  o  długości  16,43 km. Wykonawca firma STRABAG uzyskała ZRID  26 września  2019 roku i  wkrótce potem rozpoczęła prace. 
Zaawansowanie  rzeczowe robót sięga  obecnie 43 proc. Trwają tam  m.in. roboty ziemne,  na obiektach  prace  zbrojarskie wraz z betonowaniem, powstały też  odcinki próbne nawierzchni. 
Kontrakt  o  wartości 288,32 mln zł  ma zostać zrealizowany w III kwartale 2021 roku.

Stawiski – Szczuczyn

Realizowany odcinek od  węzła  Stawiski  do początku  obwodnicy Szczuczyna  ma długość  18 km. Decyzja ZRID wydana została  30 sierpnia  2019 r. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót sięga 56,4 proc. Trwa wykonywanie poszczególnych warstw jezdni z betonu cementowego  oraz  prace przy obiektach inżynierskich. Planowane oddanie do użytkowania  tego odcinka  to III kwartał 2021  r. Wykonawcą  jest firma Budimex,  a  wartość kontraktu budowlanego  to  342,1 mln zł. 

Obwodnica Szczuczyna, Raczki – Suwałki i obwodnica Suwałk – oddane  do ruchu


W  woj. podlaskim kierowcy korzystają już  z trzech odcinków S61  o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy, w listopadzie 2014 r., został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli  obwodnicy Suwałk, a od 15 maja 2020 r.  z drugiej jezdni obwodnicy  Szczuczyna o długości ok. 8 km.  Dzięki  tej ostatniej inwestycji  obwodnica Szczuczyna  stała się dwujezdniową „eską”.

Suwałki – Budzisko

Odcinek ma długość ponad 24 kilometrów, a  zaawansowanie prac to około 24  proc. Obecnie – jeśli chodzi o roboty drogowe – trwa tam  odhumusowanie  (zdejmowanie żyznej warstwy ziemi), wymiana gruntów słabonośnych, wykopy, nasypy i wzmocnienie podłoża kolumnami. Przy robotach mostowych prowadzone są prace wzmacniające oraz zbrojeniowe. 
Wartość obecnego kontraktu to przeszło miliard złotych.  Wykonawcą jest firma Budimex.  Zakończenie robót planowane jest na jesień 2022 roku. 
 
Poprzedni wykonawca,  Impresa  Pizzarotti, po uzyskaniu decyzji ZRID (maj 2019 r.) nie przystąpił do prowadzenia robót. Podjęliśmy odpowiedzialną decyzję o odstąpieniu od umowy ze względu na brak mobilizacji i faktycznych przygotowań wykonawcy do rozpoczęcia robót (m.in. nie zostały zgłoszone listy podwykonawców na usługi i roboty). 

Województwo warmińsko-mazurskie


Toczą się prace na trzech odcinkach drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki (66,4 km)  o łącznej wartości ok. 2 mld zł. Prace budowlane trwają na dwóch odcinkach realizacyjnych, a na trzecim, po wydaniu we wrześniu decyzji  ZRID, rozpoczną się niebawem. 

Szczuczyn – Ełk Południe

Odcinek o długości ok. 23,3 km jest w budowie od marca 2020 r. Wartość umowy  w formule  „Projektuj i buduj”  to  niemal  700 mln zł. Roboty ziemne są na poziomie 50  proc.  zaawansowania. Trwają prace na 17 z 19 obiektów inżynierskich. Został wykonany odcinek próbny na 500 m każdej jezdni w nawierzchni betonowej. W tym roku wykonawca planuje  ułożyć  do 10 km nawierzchni na każdej z jezdni.  Ogółem  zaawansowanie rzeczowe  wszystkich prac na kontrakcie  przekroczyło 30  proc. 

Ełk Południe – Wysokie

Długość odcinka to ok. 22,9 km (w tym połączenie z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o  długości  ok. 4 km). Wartość umowy  w formule  „Projektuj i buduj”  to  686 mln zł. Pod koniec września br. uzyskano dla tego zadania decyzję ZRID. Prace budowlane rozpoczną się niebawem. 

Wysokie – Raczki

Ponad dwudziestokilometrowy odcinek jest w budowie od października 2019 r. Wartość umowy  w formule  „Projektuj i buduj”  to  484 mln zł. Aktualnie prowadzone są roboty drogowe na trasie głównej i drogach dojazdowych.  Rozpoczęte zostały już roboty bitumiczno-asfaltowe. Trwają  intensywne  prace  na wszystkich  19  obiektach mostowych,  z czego  na sześciu z nich zaawansowanie  przekroczyło  90  proc. 

Przebudowy wszystkich kolizji w zakresie poszczególnych branż zostały zakończone. Prowadzone są dalsze roboty w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej i melioracyjnej.  W  miejscach,  gdzie jest to możliwe, prowadzone są roboty wykończeniowe oraz nasadzenia zieleni.  W dalszej perspektywie planowane jest rozpoczęcie docelowych prac nad nawierzchnią główną z betonu cementowego oraz budowa elementów systemu zarządzania ruchem. Zaawansowanie rzeczowe kontraktu wynosi ok. 54  proc.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Białystok
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA