Drogi Wiadomości

Trwa remont kładki w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych i izolacji to kolejne etapy remontu kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu drogi krajowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Koszt remontu to 2,1 mln zł.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Wykonawca remontu dokonał rozbiórki nawierzchni i starej izolacji na obiekcie oraz oczyścił konstrukcję kładki z pomocą specjalnych urządzeń, aby móc dokonać niezbędnych napraw i zabezpieczyć przed korozją elementy konstrukcyjne. Zabezpieczenia antykorozyjne zostały wykonane w połowie. Trwa montaż nowych dylatacji, rozpoczyna się również etap układania izolacji pod przyszłą nawierzchnię. Remont kontynuowany będzie we wrześniu i październiku.

Nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na równoległym do remontowanej kładki odcinku drogi krajowej nr 9. Jednym, wydzielonym pasem jezdni drogi nr 9 po wiadukcie nad torami kolejowymi odbywa się ruch pieszy. Kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku.

Kładka dla pieszych o długości około 260 metrów przy Alei 3 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej i izolację. Wykonane zostaną niezbędne naprawy w obrębie 20-przęsłowej konstrukcji obiektu, a elementy stalowe zostaną zabezpieczone przed korozją i pomalowane. Kładka ma konstrukcję stalową na podporach żelbetowych. Koszt prac to 2,1 mln zł.

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI