REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Trwa remont skrzyżowania DK74 w Kielcach

Najwcześniej dzisiaj planowana jest kolejna zmiana organizacji ruchu w związku z następnym etapem prac na remontowanym skrzyżowaniu DK74 w Kielcach (skrzyżowanie ulic Jesionowej, Świętokrzyskiej z Warszawską).

Prace w Kielach, fot. GDDKiA O/Kielce
Prace w Kielach, fot. GDDKiA O/Kielce
Podstawowa zasada tymczasowej organizacji ruchu na remontowanym od 9 lipca skrzyżowaniu obowiązywać będzie do zakończenia remontu, czyli udostępnienie kierowcom po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, dopuszczenie skrętów w prawo, brak możliwości lewoskrętów, przekierowanie ruchu pieszego na sąsiednie przejścia, sygnalizacja świetlna. Zmiany dotyczyć będą pasów ruchu udostępnianych naprzemiennie zmotoryzowanym w zależności od postępu robót. Przykładowo w dniu 12 lipca planowane jest przełożenie ruchu z wewnętrznych pasów jezdni ulicy jesionowej w obrębie skrzyżowania na pasy zewnętrzne. Nadal jeździć będziemy natomiast wschodnią jezdnią ulicy Warszawskiej w obu kierunkach. Podobnych zmian w czasie trwania remontu będzie co najmniej kilka, dlatego prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się oznakowanie.

Informacje dodatkowe


Ze względu na duże natężenie ruchu tranzytowego i lokalnego na skrzyżowaniu, tymczasowa organizacja ruchu została opracowana tak, aby skutki remontu były odczuwalne w miarę możliwości w jak najmniejszym stopniu, choć utrudnień nie da się uniknąć. Już na etapie przetargu wskazaliśmy na konieczność jak najszybszego przeprowadzenia robót wymagających zmian organizacji ruchu. Z uwagi na technologię i zakres prac, wykonawca powinien zmieścić się w 4 tygodniach. W tym czasie organizacja ruchu będzie zmieniać się co najmniej kilkakrotnie w miarę postępu robót, dlatego apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na zmieniające się oznakowanie. Podstawowa zasada tymczasowej organizacji ruchu zostanie utrzymana – kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie ruchu w każdym kierunku z możliwością skrętu w prawo, ale bez możliwości skrętu w lewo. Remont został zaplanowany w lipcu z uwagi na relatywnie najmniejsze natężenie ruchu w mieście w tym właśnie miesiącu.

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych ruch pieszy został na czas remontu skierowany na najbliższe sąsiadujące przejścia. Rozwiązanie to zostało pozytywnie zaopiniowane przez Policję i Miejski Zarząd Dróg. Zapewnienie bezpieczeństwa pieszym w miejscu skumulowania ruchu na jednym pasie przy konieczności skierowania tam samochodów z pozostałych pasów, czyli przeplataniu potoków ruchu byłoby praktycznie niemożliwe. Kolejny powód to roboty prowadzone bezpośrednio na skrzyżowaniu, także na przejściach, z użyciem ciężkich maszyn, szczególnie przy frezowaniu starej i układaniu nowej nawierzchni. Skrzyżowanie będzie stanowiło przez 4 tygodnie plac budowy, co również wyklucza ruch pieszy. Ważnym argumentem jest także konieczność częstych zmian organizacji ruchu w związku z postępem robót. Ruch kołowy kierowany będzie naprzemiennie, nawet co 2-3 dni, na kolejne pasy jezdni, a prace toczyć się będą na kolejnych fragmentach skrzyżowania. Takie zmiany uniemożliwiają wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w jednym miejscu. Przepraszając za utrudnienia, ze względu na bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o wcześniejsze zaplanowanie trasy z ominięciem remontowanego skrzyżowania w zależności od celu podróży.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA