REKLAMA
Drogi Wiadomości

Trwa ujednolicanie zakresu prac utrzymaniowych

Kontynuując proces standaryzacji prac utrzymaniowych oraz w trosce o wysoki poziom świadczonych usług, GDDKiA zaktualizowała dotychczasowe dokumenty na „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w … wraz ze wszystkimi elementami”.

Unifikacja dokumentów ma na celu wypracowanie optymalnego, jednolitego podejścia w zakresie utrzymania dróg, uwzględniającego uwarunkowania lokalne w odniesieniu m.in. do potencjalnych firm wykonawczych oraz możliwości kadrowych w zależności od przewidzianych zadań do wykonania. W miarę pozyskiwania wiedzy, doświadczenia i występujących uwarunkowań zewnętrznych, dokumenty będą podlegały procesowi aktualizacji.

W celu zapewnienia dostępu do informacji i wiedzy dla wszystkich uczestników rynku utrzymaniowego oraz innych zarządców dróg, dokumenty zostały udostępnione na stronie GDDKiA.

Autor: GDDKiA

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA