REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Trwają prace w tunelu na Ursynowie

Pomimo zapisanej w kontrakcie przerwy zimowej na budowie ursynowskiego odcinka S2 trwają prace. Co prawda mróz przystopował na chwilę układanie betonowych warstw konstrukcji nawierzchni, ale wraz z ociepleniem wznowiono te prace.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
W obu nawach tunelu ukończono układanie warstw konstrukcji nawierzchni z kruszywa. W nawie południowej wykonawca planuje ułożyć podbudowę z betonu i potem przeniesie się do nawy północnej. Tam do ułożenia jest ok. 1300 metrów podbudowy. Na pozostałej części, w kierunku zachodniego portalu, podbudowa jest już wykonana, a na połowie szerokości jezdni położono już docelową nawierzchnię betonową. Przygotowano również front robót pod układanie pozostałej części nawierzchni betonowej.

Zakończono prace konstrukcyjne związane z budową chodników oraz elementów betonowych odwodnienia liniowego. Sufit tunelu pokrywany jest powłoką antykorozyjną. Kontynuowane są prace związane z budową podwaliny i montażem okładzin ścian tunelu. Pierwsze betonowe panele okładzin już zamontowano, a do ścian szczelinowych mocowane są kolejne uchwyty montażowe. Pod sufitem montowane są oprawy oświetleniowe oraz realizowane są prace teletechniczne związane z trasowaniem instalacji monitoringu i systemów ostrzegawczych. W niszach alarmowych przygotowano podbudowę do ułożenia kostki betonowej.
 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA

Na powierzchni

Na obu węzłach trwa montaż wypełnień ekranów akustycznych, a na obiektach mostowych wykonywane są roboty wykończeniowe.

W budynku, w którym będzie się mieściło Centrum Zarządzania Tunelem, a docelowo także Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem, trwają prace przygotowawcze umożliwiające rozpoczęcie na przełomie lutego i marca br. montażu wyposażenia. Finiszują prace związane z budową stacji wentylatorowych i transformatorowych przy obu portalach tunelu.

Zaawansowanie prac na ursynowskim odcinku S2 POW to ok. 89 proc. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy wydłużono czas na ukończenie robót do końca marca 2021 r. Powodem wydłużenia czasu na ukończenie była m.in. długotrwała procedura uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz proces zawierania umów z gestorami sieci. Kierowcy pojadą tunelem w II kwartale 2021 r., po zakończeniu odbiorów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

Tekst: GDDKiA
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA