REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Tymczasowa organizacja ruchu na S7

GDDKiA wprowadziła czasową organizację, polegającą na przełożeniu ruchu z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7. Kierowcy za rondem na DK7 w Rembertowie, do początku obwodnicy Grójca mają do dyspozycji po 2 pasy ruchu w każdym kierunku.

 
Z uwagi na toczące się jeszcze prace poza jezdniami głównymi,  obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.  Dzięki tej zmianie wykonawca  dokończy  przebudowę  dróg lokalnych,  po  których do tej pory odbywał się ruch.

Prace finiszują


Dobiega końca budowa prawie 8 kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. Zaawansowanie robót sięga 86,50 proc. Prowadzone są prace wykończeniowe. Trwa montaż osłon przeciwolśnieniowych, barier energochłonnych, ekranów, wygrodzenia trasy. Ponadto odbywa się humusowanie i umacnianie poboczy na drogach poprzecznych.

29 kilometrów trasy i trzy zadania realizacyjne


Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki:
– od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km,
– od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km, 
– od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu.  Wjazd na nową drogę  będzie możliwy  poprzez węzły: Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zaawansowanie prac na pozostałych dwóch odcinkach


Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy,  do  węzła  Lesznowola, prace idą pełną parą. Umowę podpisaliśmy w lutym 2020 r., a roboty są już zaawansowane w 32 proc. Przypomnijmy, że GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie kontynuuje je nowa firma. 

Budowane są nasypy, konstrukcja drogi, zbiornik retencyjny i kanalizacja deszczowa. Ponadto wykonawca prowadzi roboty związane z przebudową kolizji jak i budową obiektów mostowych.

Na środkowym odcinku, pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ, przeprowadzana jest inwentaryzacja w terenie oraz przygotowywane są dokumenty do przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Przypomnijmy, że po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, 2 października br. GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą IDS-BUD. Planujemy, że nowe postępowanie ogłosimy w najbliższych dniach. 

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA