REKLAMA
Drogi Wiadomości

Tymczasowe rondo w Skarżysku-Kamiennej

Na nowe tymczasowe rondo w Skarżysku-Kamiennej wybudowane na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 7 i ulicy Paryskiej przekierowany został ruch w związku z budową drogi S7 na odc. granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku.

Zmiana organizacji ruchu umożliwi budowę docelowego ronda w obecnym śladzie drogi krajowej nr 7, której fragment w przyszłości stanowić będzie drogę dojazdową do węzła Skarżysko Zachód. Po planowanym jeszcze latem przełożeniu ruchu na docelowe rondo wykonawca przystąpi w tym miejscu do prac na ciągu głównym drogi ekspresowej S7. W tym samym czasie planowana jest również zmiana organizacji ruchu na początku budowanego odcinka przy granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, co umożliwi wykonanie połączenia budowanej drogi ekspresowej z już istniejącą trasą biegnącą od Radomia.

Aktualnie na budowie drogi ekspresowej S7 granica województwa – Skarżysko-Kamienna kontynuowane są prace ziemne. Wykonawca prowadzi roboty przy przygotowaniu podłoża pod nasypy, przy formowaniu nasypów, wymianie gruntów, układaniu materaców odwodnieniowych. Dokonuje przełożeń gazociągów i wodociągów. Roboty przy obiektach inżynierskich weszły w etap zbrojenia i betonowania fundamentów, przyczółków i podpór.

Autor: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA