Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Układanie warstwy ścieralnej na skarżyskim odcinku S7

Pierwsze fragmenty budowanego odcinka drogi S7 od granicy województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego do węzła drogowo-kolejowego w Skarżysku-Kamiennej mają już ostatnią warstwę ścieralną nawierzchni SMA.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Zdjęcie: GDDKiA O/Kielce
Równolegle kontynuowane jest układanie podbudowy bitumicznej i przedostatniej warstwy wiążącej nawierzchni na ciągu głównym budowanej drogi S7. Warstwy te ułożone są na odcinkach stanowiących łącznie około 75 procent ciągu głównego. Trwają także prace na zabetonowanych ustrojach nośnych obiektów mostowych. Na siedmiu z nich ułożona została nawierzchnia. Wykonywane są również m.in. izolacje, kapy chodnikowe, bariery, krawężniki, mury oporowe. W sąsiedztwie mostów, wiaduktów i w obrębie węzłów kontynuowane są roboty ziemne.

Szybciej do Warszawy i Krakowa


Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknie ostatnie jednojezdniowe wąskie gardło między granicą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą, a cała „siódemka” na długości 200 km od granic Małopolski do Grójca będzie miała nieprzerwanie pełne parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. Znacznie skrócony zostanie czas podróży między Krakowem, Kielcami a Warszawą, a cały świętokrzyski odcinek drogi nr 7 będzie ekspresowy.

Uwaga na zmiany organizacji ruchu


Wykonawca przygotowuje się do przełożenia ruchu na pierwszy 300-metrowy fragment jednej, zachodniej jezdni drogi ekspresowej na początku budowanego odcinka, aby móc kontynuować prace nad połączeniem budowanej trasy z istniejącym odcinkiem S7 Radom – granica województwa. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu planowane jest w drugiej połowie września. Jednocześnie apelujemy do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na często zmieniające się tymczasowe oznakowanie w obrębie skrzyżowania istniejącej drogi nr 7 z ulicą Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej w związku z budową ronda. Rondo powstaje w ramach powstającego węzła S7 Skarżysko-Kamienna Zachód.

Informacje o inwestycji

Długość odcinka – 7,6 km
Przekrój drogi –  2 jezdnie po 2 pasy ruchu
Szerokość pasa ruchu – 3,5m
Szerokość pasów awaryjnych – 2,5 m
Szerokość pasa dzielącego – 12 m
Maksymalne obciążenie – 115kN/oś
Ilość węzłów – 2: Skarżysko Kamienna Północ, Skarżysko Kamienna Zachód
Ilość obiektów inżynierskich: 2 mosty, 6 wiaduktów drogowych (5 w ciągu S7 i 1 nad S7) + 2 przejścia dla zwierząt średnich (2 wiadukty w ciągu S7), 5 przejść dla zwierząt małych (przepusty), 3 ściany oporowe, 4 mury oporowe

Wartość robót: ok. 260 mln zł
Data rozpoczęcia kontraktu: 10.10.2017 r.
Okres realizacji: 22 miesiące – z wyłączeniem trzymiesięcznych okresów zimowych (15 grudzień -15 marzec)
Data zakończenia: 9.05.2020 r.(zgodnie z deklaracja wykonawcy przy dobrych warunkach pogodowych ciąg główny może być udostępniony do końca 2019 r.)
Wykonawca inwestycji – Budimex SA
Nadzór inwestycji BBC Best Building Consultans

Tekst i zdjęcia: GDDKiA O/Kielce

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI