REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na budowę węzła Zryw w Wejherowie

14 listopada w Ratuszu Miejskim w Wejherowie Zarządy spółek Polimex Infrastruktura oraz Polimex Mostostal podpisały umowę na budowę kolejnego etapu węzła drogowego, który bezkolizyjnie połączy północną i południową część Wejherowa.

 
Zdjęcie: Polimex Mostostal S.A., www.polimex-mostostal.pl
Zdjęcie: Polimex Mostostal S.A., www.polimex-mostostal.pl
Inwestycja będzie kosztowała ponad 51,5 mln zł. Dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do  2025 roku to  18,7 mln zł.

Termin wykonania to  połowa 2025 r. a  wykonawcą będzie konsorcjum firm: Polimex Infrastruktura Sp. z  o.o. i  Polimex Mostostal S.A.

Węzeł Śmiechowo (Zryw) to  niezwykle ważna inwestycja, ponieważ Wejherowo na  całej swojej długości jest przecięte drogą krajową nr  6 i  linią kolejową, co powoduje bardzo duże utrudnienia w  funkcjonowaniu mieszkańców, biznesu i  gospodarki.

– Dzisiaj podpisujemy umowę na  realizację tej  ważnej inwestycji. Dotrzymujemy słowa – budowa się rozpoczyna. Konsekwentnie, etapami realizujemy budowę Węzła Zryw, który obecnie wkracza w  najważniejszą fazę i  doprowadzimy to  zadanie do  końca –
podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Ze  względu na  ogromne koszty związane z  budową, miasto nie byłoby w  stanie takiej inwestycji zrealizować samodzielnie. Dzięki zrozumieniu i  przychylności miastu osób, takich jak wiceminister Marcin Horała i  Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna. Budowa tego bezkolizyjnego węzła rozwiąże problemy komunikacyjne we  wschodniej części Wejherowa, ponieważ połączymy północną i  południową część Wejherowa, ale  będzie to  także połączenie z  powstającą Trasą Kaszubską.

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, w  ramach inwestycji, na  którą podpisano umowę powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie z  wiaduktem pod  drogą krajową nr  6, oddzielny pas jezdni w  kierunku Gdyni (wzdłuż drogi krajowej 6), rondo pomiędzy krajową „szóstką” a  torami kolejowymi z  drogami dojazdowymi w  kierunku Gdyni. Natomiast zgodnie z  porozumieniem z  lipca 2017 roku, zawartym między PKP PLK S.A. i  miastem Wejherowo oraz  Powiatem Wejherowskim i  Województwem Pomorskim, budową tunelu pod  torami zajmą się i  sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe – obecnie zaawansowane są prace projektowe.

– Węzeł Zryw jest realizowany etapami, ta część, na  którą dzisiaj podpisywana jest umowa, jest jednym z  ważniejszych etapów –
mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. – Prace prowadzone będą po  północnej i  południowej oraz  wschodniej i  zachodniej części miasta. Powstanie kluczowe połączenie dla m.in.  mieszkańców. 

W  inwestycji partycypować będą także Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z  o.o. w  Gdyni, które wybuduje i  przebuduje sieci kanalizacji sanitarnej i  sieci wodociągowe w  kwocie 633 tys. zł. Także spółka Chopin Telewizja Kablowa we  własnym zakresie wykonana roboty budowlane obejmujące budowę i  przebudowę sieci telekomunikacyjnej należącej do  Chopin TK.

W  podpisaniu umowy uczestniczyli zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i  Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz  wejherowscy radni m.in.: Jacek Gafka, Leszek Szczypior, Piotr Bochiński, Henryk Jarosz, Tomir Ponka.

Źródło: tekst Polimex Mostostal S.A., www.polimex-mostostal.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA