REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na dokumentację projektową rozbudowy DK79 Ożarów – Sobótka

Kielecki Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Ożarów – Sobótka.

Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej firmą Trasal opiewa na kwotę 1,8 mln złotych.

W br. podpisaliśmy 4 umowy na projekty rozbudowy świętokrzyskich odcinków drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków o łącznej długości około 54 km. Trwają już prace nad dokumentacją projektową dla rozbudowy trzech odcinków drogi krajowej nr 79 o łącznej długości ponad 42 km między Skrzypaczowicami a Słupią. W oparciu o te projekty będzie można między innymi dostosować drogę do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś na odcinkach: Skrzypaczowice – Osiek (9,9 km), Osiek – Połaniec (12,6 km), Połaniec – Słupia (19,8 km). Wykonawcy mają za zadanie przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowych, uzyskanie tych decyzji, wykonanie projektów rozbudowy odcinków drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umów. Analogiczny zakres dokumentacji opracowany zostanie zgodnie z podpisaną właśnie umową dla czwartego odcinka drogi krajowej nr 79 Ożarów – Sobótka o długości około 11,5 km.

W założeniu nadwiślańska droga krajowa nr 79 na czterech świętokrzyskich odcinkach będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości każdy, a po obu stronach opaski bitumiczne (0,5 m). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać między innymi:
– rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym),
–  zwiększenie nośności do 115 KN/oś,
– przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb,
– przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia,
– przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych,
– budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączny prowadzonych obecnie prac przygotowawczych dla odcinków drogi krajowej nr 79 w województwie świętokrzyskim to około 9 mln złotych.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA