Drogi Wiadomości

Umowa na KP dla rozbudowy DK62 Płock – Wyszogród

Wczoraj podpisana została umowa na opracowanie koncepcji programowej rozbudowy drogi krajowej nr 62 Płock – Wyszogród wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Warszawa
Podpisanie umowy, fot. GDDKiA O/Warszawa
Wykonawcą dokumentacji jest konsorcjum: EGIS POLAND Sp. z o.o. oraz HPC POLGEOL S.A, wartość zadania to ok. 3,6 mln zł. Termin realizacji wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy, czyli do lipca 2020 r.

O inwestycji


Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie: poszerzenia istniejącej drogi, nowej konstrukcji, która będzie przenosiła obciążenia do 115 KN/oś, przebudowy skrzyżowań, budowy lewo i prawoskrętów, systemów odwodnienia, zatok autobusowych, obiektów mostowych, ścieżek rowerowych, chodników, oświetlenia ulicznego, infrastruktury podziemnej.

Projekt DK62 zakłada przebudowę odcinka pomiędzy Płockiem a Wyszogrodem na długości ok. 30 km od granicy miasta Płock do rejonu skrzyżowania z DK50.

Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu w systemie „projektuj i buduj” na realizację zadania. Zakończenie prac przewiduje się w 2024 roku.

Tekst i zdjęcie: GDDKiA O/Warszawa

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI