REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na opracowanie dokumentacji dla dostosowania DK94 do standardów drogi ekspresowej

Kompleksową dokumentację projektową dla dostosowania odcinka DK94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica do standardów drogi ekspresowej opracuje firma  Voessing Polska

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zdjęcie: GDDKiA O/Kraków
Zgodnie z umową firma ta ma także uzyskać niezbędne decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad realizacją robót.  30 listopada  2020 r. została zawarta umowa  i od tego dnia liczy się czas na wykonanie zadania.  Istniejący odcinek DK94 węzeł Modlniczka – węzeł Modlnica  znalazł się, zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r.,  w ciągu drogi ekspresowej S52.

Zmiana na drogę ekspresową


Dwujezdniowa DK94 od węzła Modlnica do węzła Modlniczka, o długości 2,5 km,  jest drogą o kategorii główna przyspieszona (GP). Po włączeniu tego odcinka do przebiegu S52, rozporządzeniem Rady Ministrów, konieczne jest dostosowanie parametrów istniejącej drogi do standardu drogi ekspresowej.  Węzeł Modlnica będzie rozbudowany w ramach budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, która  już  trwa. 

Czas realizacji zadania


Na  opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji, a także uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (ZRID),  firma  Voessing  Polska  ma 17 miesięcy.  Kolejne 17 miesięcy to czas  udzielania odpowiedzi  na pytania wykonawców, którzy złożą  oferty  do przetargu  na budowę,  oraz  sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 

Co w ramach dokumentacji?


W ramach dokumentacji wykonać trzeba opracowania geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i geotechniczne, środowiskowe, operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, a także wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. Wykonawca musi przygotować projekt budowlany, projekty wykonawcze dla każdej z branż i kosztorys inwestorski. Podczas realizacji robót budowlanych zadaniem firmy wyłonionej w tym przetargu będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego.

Źródło: GDDKiA O/Kraków
 
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA