REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Starachowic

GDDKiA podpisała umowę z firmą Mosty Katowice na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

 
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Grafika: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zadania wykonawcy

W ramach rozpoczynających się prac przygotowawczych opracowane zostaną warianty przebiegu obwodnicy Starachowic. Wykonawca będzie miał za zadanie opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy. Wykonawca dokumentacji przygotuje również materiały potrzebne do przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” oraz zajmie się udzielaniem odpowiedzi na pytania wykonawców w czasie tego postępowania.

– Uwzględniając dzisiejszą umowę, w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu Budowy 100 obwodnic od 1 stycznia br. podpisaliśmy dwadzieścia siedem umów na prace przygotowawcze, dla zadań o łącznej długości ok. 285 km i wartości 98,2 mln zł –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Bezpieczeństwo i komfort


Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta. Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców, przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu, w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja ułatwi też podróżowanie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z realizowaną obwodnicą Wąchocka, co poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.

Do wybudowania w ramach inwestycji 


Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o długości około 14 km, obiektów i skrzyżowań umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami i ulicami miejskimi. W ramach inwestycji planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych. Podczas budowy obwodnicy powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i odwodnienia drogi.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA