REKLAMA
Drogi Tunele Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na pomiar powietrza w sąsiedztwie tunelu na Ursynowie

GDDKiA podpisała umowę na dokonanie pomiarów dotyczących jakości powietrza atmosferycznego w obszarze realizowanej drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów (w rejonie tunelu).

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
Umowa

Wykonawcą pomiarów jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Umowa o wartości ok. 3,8 mln zł zostanie zrealizowana w ciągu ok. 20 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie prac związanych z dostarczenia wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie badania pomiarów powietrza w rejonie tunelu przewidywane jest na II kw. 2023 r. Natomiast wstępne wyniki mają być gotowe po 4 miesiącach od oddania tunelu do użytkowania.

Obowiązki wykonawcy


Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych pomiarów i badań powietrza atmosferycznego zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20 października 2017 r. W trakcie realizacji wykonawca zbierze dane z rejonu wyrzutni spalin zlokalizowanych przy obu wylotach z tunelu oraz z okolic portali dotyczące stężenia/zawartości w powietrzu dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego (PM2,5 oraz PM10) i benzenu. Badania będą prowadzone całodobowo przez 365 dni na wyrzutniach oraz przez minimum 70 dni pomiarowych w roku w rejonie portali.  Źródło: tekst GDDKiA O/Warszawa, www.gov.pl/web/gddkia-warszawa/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA