REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich

27 maja 2021 r. GDDKiA podpisała umowę na projekt i budowę obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22. Umowa o wartości 78 mln zł została zawarta z firmą Colas Polska. Zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

 
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
Zdjęcie: GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
– Podpisana dzisiaj umowa jest już dziewiętnastą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 19 zadań o łącznej długości ponad 250 km i wartości ponad 7 mld złotych – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Umowa na realizację obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest czwartą podpisaną od początku 2021 r. w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Krok po kroku realizujemy cele tego Programu – ważne nie tylko dla kierowców, ale również mieszkańców miejscowości, z których wyprowadzamy ruch tranzytowy – dodał Szef GDDKiA.

Zadania wykonawcy


Wykonawca musi wykonać projekt, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zbudować ponad siedmiokilometrową obwodnicę Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22.

Będzie to jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane w formule „Projektuj i buduj”. 

Obwodnica od strony północnej


Do realizacji przyjęty został wariant omijający Strzelce Krajeńskie od strony północnej. Początek obwodnicy znajduje się na drodze krajowej nr 22 w rejonie miejscowości Brzoza, a trasa początkowo biegnie głównie przez tereny rolne. Na wysokości drugiego kilometra planowana obwodnica przecina drogę lokalną i przebiega w pobliżu zabudowań miejscowości Piastowo. Za trzecim kilometrem przecina drogę wojewódzką nr 156, a kawałek dalej drogę lokalną do wsi Bronowice. Następnie biegnie przez dolinę cieku Młynówka, pomiędzy stawem rybnym a kompleksem obszarów podmokłych i Jeziorem Górnym. W dalszej części trasa poprowadzona została w pobliżu zabudowań produkcyjnych miejscowości Strzelce Klasztorne, a następnie zabudowań mieszkalnych Małego Osiedla, za którym łączy się ponownie z drogą krajową nr 22. Planowana długość obwodnicy to ponad 7 km.

Cele zadania


Podstawowym celem budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta.

Droga krajowa nr 22 jest jedyną trasą przejazdową przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez strefę zabytkową wpisaną do rejestru zabytków, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Co istotne, fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta.

Po wybudowaniu obwodnicy i wyprowadzeniu ruchu przelotowego poza centrum Strzelec Krajeńskich nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, komfortu jazdy oraz zwiększenie przepustowości dróg w jego granicach. Skróci się także czas podróży z Gorzowa Wielkopolskiego do Wałcza i dalej w kierunku Pomorza Gdańskiego, a emisja spalin i hałasu znacznie się zmniejszy.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gddkia.gov.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA