REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Umowa na projekt rozbudowy DK79 Połaniec – Słupia

26 sierpnia 2020 r. kielecki Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie projektu rozbudowy blisko 20-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 79 Połaniec – Słupia.

W 2020 r. ogłoszone zostały 4 przetargi na projekty rozbudowy świętokrzyskich odcinków drogi krajowej nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków o łącznej długości około 54 km. W pierwszej kolejności ogłosiliśmy trzy przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trzech odcinków drogi krajowej nr 79  o łącznej długości około 42 km między Skrzypaczowicami a Słupią. W oparciu o te projekty będzie można między innymi dostosować drogę do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś na odcinkach: Skrzypaczowice – Osiek (9,9 km), Osiek – Połaniec (12,6 km), Połaniec – Słupia (19,8 km). Wyłonieni w trzech przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowych, uzyskanie tych decyzji, wykonanie projektów rozbudowy odcinków drogi i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu 34 miesięcy od podpisania umów. Analogiczny przetarg ogłoszony został także dla czwartego świętokrzyskiego odcinka drogi krajowej nr 79 Ożarów – Sobótka o długości około 11,5 km. W tym przypadku procedura przetargowa pozostaje w toku.

W założeniu nadwiślańska droga krajowa nr 79 na czterech świętokrzyskich odcinkach będzie miała dwa pasy ruchu po 3,5 metra szerokości każdy, a po obu stronach opaski bitumiczne (0,5 m). Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać między innymi:
– rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym),
– zwiększenie nośności do 115 KN/oś,
– przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb,
– przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia,
– przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych,
– budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podpisana wczoraj umowa z wykonawcą dokumentacji dla odcinka Połaniec – Słupia, firmą Robimart, opiewa na około 2,3 mln zł. Zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami dla odcinków Skrzypaczowice – Osiek i Osiek – Połaniec łączny koszt prac przygotowawczych do rozbudowy drogi krajowej nr 79 między Skrzypaczowicami a Słupią to około 5,5 mln zł.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA