REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na projekt rozbudowy DK79 Skrzypaczowice – Osiek

W zeszłym tygodniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Skrzypaczowice – Osiek”, wraz z uzyskaniem – w imieniu Inwestora – decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z umową, dokumentację dla przedmiotowego odcinka drogi o długości 9,9 km wykona firma SAFEGE S.A.S., za 1,4 mln zł. Wykonawca będzie miał 34 miesiące na zaprojektowanie robót oraz uzyskanie decyzji o ZRID.

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać między innymi:
– rozbudowę drogi po istniejącym śladzie do parametrów jednojezdniowej drogi klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym),
– zwiększenie nośności do 115 KN/oś,
– przebudowę/rozbudowę skrzyżowań, w tym wydzielenie lewoskrętów w zależności od potrzeb,
– przebudowę/budowę zatok autobusowych, chodników, odwodnienia,
– przebudowę istniejących zjazdów i budowę koniecznych dróg dojazdowych,
– budowę kanału technologicznego i urządzeń ochrony środowiska,
– przebudowę obiektów mostowych, przepustów, mediów,
– wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA