REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Umowa na rozbudowę drogi krajowej nr 66

Białostocki Oddział GDDKiA podpisał umowę na rozbudowę drogi krajowej nr 66 tzw. przejścia przez Wysokie Mazowieckie. Inwestycja będzie realizowana przez GDDKiA, samorząd miasta Wysokie Mazowieckie i Polską Grupę Energetyczną.

   
– Przejście przez Wysokie Mazowieckie to inwestycja, która pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfort wszystkich uczestników ruchu. To kolejny przykład na to, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Umowa z wykonawcą

Wykonawca w ciągu 22 miesięcy, bez przerw na okres zimowy, ma zrealizować prace poprawiające znacznie bezpieczeństwo zarówno podróżnych, jak i przede wszystkim mieszkańców miasta. Nowym odcinkiem drogi kierowcy pojadą w 2022 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm UNIBEP (lider) i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Trakt” (partner). Umowa opiewa na kwotę ok.  49,6 mln zł. Prace ruszą już za tydzień.

Podział zadań inwestorskich w ramach zadania

 
W ramach porozumienia GDDKiA odpowiada m.in. za prace z zakresu przebudowy konstrukcji drogi, urządzeń ochrony środowiska, obiektów mostowych, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, elektrycznej i meteorologicznej, a także przebudowę kolizji teletechnicznych i teletechnicznych oraz budowę nowych kanałów technologicznych.

Zakres Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie to przede wszystkim przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa oraz wsparcie w realizacji inwestycji w zakresie miejskiej infrastruktury technicznej takiej jak chociażby kanalizacja sanitarna, oświetlenie czy sieci wodociągowa i cieplna.

Z kolej w kompetencji Polskiej Grupy Energetycznej znajduje się m.in. realizacja kablowej komunalnej linii energetycznej, linii średniego oraz niskiego napięcia, które PGE zrealizuje w ramach odrębnej umowy o wartości około 2,5 mln zł.

Planowane roboty


W ramach inwestycji zostanie przebudowana konstrukcja drogi krajowej nr 66 do nośności 11,5 tony na oś, a szerokość nowej jezdni wyniesie 7 metrów. Powstaną także lewoskręty na skrzyżowaniach zwykłych oraz trzy nowe ronda w miejscu obecnych skrzyżowań, a także nowy most nad rzeką Brok. Przebudowane zostanie też istniejące rondo.

W ramach inwestycji zostaną zrealizowane też chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, a także przejścia z tzw. azylem dla pieszych oraz wysepki kanalizujące ruch. Przebudowana będzie również infrastruktura techniczna, taka jak chociażby oświetlenie drogowe, doświetlenie przejść dla pieszych, kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, sieci elektroenergetyczne czy nowy kanał technologiczny. Wykonawca zbuduje też nową kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi i zbiornikiem retencyjno-odparowujący na wody deszczowe.

Tekst i grafika: GDDKiA O/Białystok
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA