Drogi Wiadomości
4 Minuty czytania

Umowa na serce KSZR CPW

We wtorek, 5 maja 2020 roku GDDKiA podpisała umowę na serce Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem – Centralny Projekt Wdrożeniowy. Wykonawcą jest firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima.

 
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko
Zdjęcie: Krzysztof Nalewajko
                         W ramach projektu powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem wraz z zaawansowanym systemem informatycznym, który docelowo umożliwi monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich autostradach i dróg ekspresowych w Polsce, dzięki czemu możliwe będzie bieżące przekazywanie istotnych komunikatów kierowcom w sposób jednolity.

Wykonawcą umowy jest firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, która pomimo aktualnie panującej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, zadeklarowała pełną gotowość do jej realizacji.

Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym. Nowoczesny system dla ok. 1160 km dróg szybkiego ruchu.

Cały projekt przewiduje objęcie nowoczesnymi systemami informacji drogowej ok. 1160 km autostrad i dróg ekspresowych w Polsce oraz utworzenie operacyjnej struktury zarządzania systemem – poprzez utworzenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem oraz czterech Regionalnych Centrów Zarządzania Ruchem.

System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem i zapewnieni szybki, bezpieczny oraz płynny transport drogowy na najważniejszych korytarzach transportowych w ciągu dróg o znaczeniu europejskim i zarządzanych przez GDDKiA.

Przewidujemy, że system jako całość – czyli zarówno CPW (Centralny Projekt Wdrożeniowy) jak i RPW (Regionalne Projekty Wdrożeniowe) – osiągnie swoją pełną funkcjonalność w 2022 roku.

Co w ramach umowy?


Podpisany kontrakt zobowiązuje wykonawcę nie tylko do wdrożenia systemu, ale również do świadczenie usług wsparcia i utrzymania przez 5 lat. Wdrażanie systemu będzie realizowane etapowo. Wykonawca rozpocznie wdrożenie od opracowania pełnej dokumentacji, przez zaadaptowanie i wyposażenie Krajowego Centrum Zarządzania Ruchem, stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ruchem, wdrożenie systemu w Krajowym i Regionalnych Centrach Zarządzania Ruchem, a skończy na przeszkoleniu użytkowników systemu.

W ramach umowy najbardziej obciążone odcinki dróg w województwie mazowieckim (autostrada A2 do Łodzi, odcinki dróg ekspresowych S7 i S8) zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia na bieżąco monitorujące warunki ruchu drogowego i jego zmiany. Dzięki temu w czasie podróży przekazywane będą kierowcom istotne komunikaty: zalecenia i ostrzeżenia na tablicach zmiennej treści, ustawionych w newralgicznych miejscach sieci drogowej, np. przed węzłami drogowymi.

Wynagrodzenie podstawowe Wykonawcy za realizację umowy to 223 260 790,90 zł.

Inteligentne drogi i kompatybilny system


Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym będzie posiadał wiele funkcji usprawniających ruch drogowy oraz zwiększających komfort podróży. System dzięki zastosowaniu rozwiązań zaliczanych do inteligentnych systemów transportowych automatycznie wykryje i ostrzeże przed utrudnieniami, poinformuje o aktualnych czasach podróży i o dostępności miejsc parkingowych na MOP przy autostradach i drogach ekspresowych. W przypadku występujących utrudnień automatycznie wprowadzi stopniowanie ograniczenia prędkości i skieruje pojazdy na przejezdny pas ruchu, a w przypadku całkowitej blokady drogi automatycznie wyznaczy trasę objazdu. Ponadto powstanie nowoczesna witryna internetowa z kompleksowymi informacjami o drogach krajowych i panujących na nich warunkach drogowych w czasie rzeczywistym.

Czekamy na kolejne rozstrzygnięcia


W toku są pozostałe cztery postępowania przetargowe dopełniające projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap 1. Są to Regionalne Projekty Wdrożeniowe obejmujące autostrady i drogi ekspresowe w województwach: pomorskim, warmińsko- mazurskim, łódzkim, śląskim, opolskim i dolnośląskim. Dla dwóch z czterech postępowań wybrane zostały już najkorzystniejsze oferty.

Umowa ważna dla rozszerzenia systemu na kolejne odcinki dróg szybkiego ruchu


Elementy systemów zarządzania ruchem wykonywane są równolegle również poza przedmiotowym projektem – w ramach kilkudziesięciu kontraktów na budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Na tych odcinkach powstają takie komponenty jak sieć światłowodowa, znaki i tablice o zmiennej treści, czy urządzenia automatycznie monitorujące zmiany parametrów ruchu drogowego. Informatyczny system centralny, który będzie zrealizowany w ramach zawartej umowy CPW, zapewni, że powstające rozwiązania w ramach kontraktów drogowych zostaną docelowo włączone w jedną spójną całość – jako Krajowy System Zarządzania Ruchem.

Bezpieczeństwo i komfort


Realizacja projektu umożliwi płynne i znacznie bezpieczniejsze korzystanie z dróg krajowych, a kierowcy otrzymają do dyspozycji szereg usług zwiększających jakość podróżowania po Polsce.

Dofinansowanie ze środków UE


Jest to kluczowa umowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T – Etap 1.

Realizacja Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym jest dofinansowywana ze środków unijnych i realizowana w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF w kwocie ponad 123 mln euro.

Źródło: GDDKiA

Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI