REKLAMA
Drogi Wiadomości

Umowa na wykonanie dokumentacji obwodnicy Chmielnika

Rusza opracowywanie dokumentacji dla obwodnicy Chmielnika w ciągu DK73 i 78. GDDKiA podpisał z firmą Promost Consulting umowę na opracowanie STEŚ z elementami Koncepcji Programowej i uzyskanie DŚU.

 
Grafika: GDDKiA O/Kielce
Grafika: GDDKiA O/Kielce
Koszt dokumentacji to blisko 2 mln złotych.

Obwodnica Chmielnika jest planowana jako jednojezdniowa droga klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym) o długości około 6 km omijająca miasto po zachodniej stronie. Podstawowym celem budowy obwodnicy Chmielnika jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu dróg krajowych 73 i 78 . Inwestycja uwolni szybko rozbudowującą się miejscowość od problemów komunikacyjnych oraz poprawi jakość życia i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Droga krajowa nr 78 to ważne połączenie Świętokrzyskiego z aglomeracją śląską, natomiast droga krajowa nr 73 stanowi ważne połączenie regionalne pomiędzy Kielcami a autostradą A4 i województwem podkarpackim.

Warianty przebiegu obwodnicy Chmielnika zostaną opracowane w ramach rozpoczynających się prac przygotowawczych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał za zadanie między innymi opracowanie Studium-Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie w ciągu trzech lat decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”.

Źródło: GDDKiA O/Kielce
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA