REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowy na dwa odcinki drogi S19

6 września 2021 r. GDDKiA podpisała umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 na Podlasiu. Chodzi o realizację odcinków: Haćki – Bielsk Podlaski i Boćki – Malewice.

Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/Grafika: GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
81 km w realizacji

Podpisane 6 września br. umowy finalizują  kolejne dwa  z  dziesięciu  przetargów ogłoszonych w 2020 roku  na  budowę drogi ekspresowej  S19  w woj. podlaskim.  Odcinki, które wchodzą do realizacji w systemie „Projektuj i buduj” mają odpowiednio 9 km (Haćki – Bielsk Podlaski) oraz 15,9 km (Boćki – Malewice).  W sumie w woj.  podlaskim  jest już  w realizacji  81 km  szlaku  Via  Carpatia  (na osi północ-południe).

– Po podpisaniu dzisiejszych umów do fazy realizacji przeszło 37 zadań o łącznej długości  blisko 470 km i wartości ponad 14 mld złotych –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– Podpisane  dzisiaj  umowy  to kolejny krok do zrealizowania szlaku Via  Carpatia  na terenie Polski.  W sumie  mamy już  osiem  umów  na realizację  S19 w woj. podlaskim. W zeszłym roku ogłosiliśmy przetargi na 10 odcinków tej drogi w tym województwie –
powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Na podpisanie umów czekają jeszcze dwa podlaskie odcinki Via  Carpatii: Bielsk Podlaski – Boćki (trwa wyjaśnienie złożonej oferty) oraz Malewice – Chlebczyn (trwa kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych).

Poza szlakiem Via  Carpatia  powstaje jeszcze 15,8 km dwujezdniowej drogi od Kuźnicy (granica z Białorusią) do Sokółki. Początkowe 5,25 km w klasie GP (droga  główna ruchu przyspieszonego), a dalsze 10,5 km w standardzie drogi ekspresowej S19.

Standard „eski”


Odcinki, na które podpisano umowy, mają być wybudowane jako dwujezdniowa droga ekspresowa, z konstrukcją przystosowaną do obciążeń 11,5 tony na oś. Rodzaj nawierzchni (betonowa czy bitumiczna) wybierze wykonawca na etapie projektu budowlanego.

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) przewidziane jest – w obu przypadkach – na I kwartał 2023 r. Zakończenie prac i oddanie odcinków do użytku zaplanowano pod koniec I kwartału 2025  r.

S19 Haćki – Bielsk Podlaski to także obwodnica Bielska


Ten  9-kilometrowy  fragment „eski”  jest bardzo istotny dla ruchu tranzytowego, który obecnie przechodzi przez centrum Bielska Podlaskiego. Po wybudowaniu tego odcinka wraz z dwoma węzłami  –  Bielsk Północ (skrzyżowanie z istniejącą DK19) i Bielsk Zachód (skrzyżowanie z DK66)  –  tranzyt na osi północ-południe (Białystok – Lublin) ominie miasto od zachodu.

W ramach zadania powstanie siedem wiaduktów i dwanaście przejść dla małych i dużych  zwierząt.  Ponadto zgodnie z decyzją  środowiskową powstaną m.in.  ogrodzenia zabezpieczające  przed  przedostawaniem  się  zwierząt na drogę,  zbiorniki kompensacyjne dla płazów i  nasadzenia na obszarze  ponad 3 ha.

Wybudowany  zostanie też Obwód Utrzymania Drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi (w rejonie węzła Bielsk Podlaski Zachód).

Kontrakt o wartości 325,98 mln zł zrealizuje firma Budimex.

S19 Boćki – Malewice


To dłuższy,  bo  prawie 16-kilometrowy odcinek  drogi ekspresowej  pomiędzy węzłem Boćki  a rejonem miejscowości Malewice, obok której ten fragment S19 będzie się kończył.

Wraz z jezdnią powstanie  dziesięć  wiaduktów i  sześć  przejść dla zwierząt. Tutaj również decyzja środowiskowa,  oprócz standardowych urządzeń ochrony środowiska,  przewiduje siatkę dogęszczającą  i nasadzenia na obszarze  ok.  5,7 ha.

Kontrakt o wartości 343,58 mln zł  zrealizuje firma  Strabag.

Źródło: tekst GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA