REKLAMA
Drogi Wiadomości
3 Minuty czytania

Umowy na projekty obwodnic Skaryszewa i Zwolenia

19 października GDDKiA podpisała umowy na opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowych wraz z materiałami do uzyskania DŚU dla obwodnicy Skaryszewa w ciągu DK9 oraz obwodnicy Zwolenia w ciągu DK79.

 
Grafika: GDDKiA
Grafika: GDDKiA
Inwestycje, o łącznej długości ok. 15 km, powstaną w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

– Obwodnice Skaryszewa i Zwolenia pozwolą na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tych miejscowości, a mieszkańcy odetchną od hałasu i spalin. Dzięki nim zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu drogowym i wzrośnie przepustowość dróg nr 9 i 79. Budowa nowych obwodnic na Mazowszu powoli na zachowane najwyższych wymogów ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju kraju –
powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

– Podpisane dzisiaj umowy to kolejny krok w kierunku rozwoju komunikacyjnego tej części Mazowsza. Życzę wykonawcom owocnej pracy, abyśmy mogli na jej podstawie w kolejnych latach sprawnie zrealizować obie obwodnice –
podkreślił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Skaryszewa


Obwodnica o długości ok. 6 km planowana jest w nowym śladzie drogi krajowej nr 9 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej o wartości prawie 2 mln zł została podpisana z firmą Arkas-Projekt. Wykonawca na opracowanie dokumentacji ma 35 miesięcy od daty zawarcia umowy, co oznacza, że termin zakończenia prac przypada na koniec 2023 r.

Zadaniem projektanta będzie wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej.

Obwodnica zostanie zaprojektowana po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości, w zależności od wybranego wariantu.

Cel realizacji inwestycji

Obwodnica Skaryszewa, po zbudowaniu i oddaniu do ruchu, wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 9 z Radomia, w kierunku południowym. Jest to ważny szlak komunikacyjny w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i dalej Rzeszowa.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i  zwiększenie przepustowości w samym Skaryszewie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła również uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Zwolenia

Nowy odcinek DK79 omijający Zwoleń, o parametrach drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym), będzie miał długość ok. 9 km. Dokumentację projektową, o wartości prawie 2,4 mln zł, przygotuje firma Multiconsult Polska w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy, a termin jej wykonania to koniec 2023 r.

Biuro projektowe wykona Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej. Przewiduje się, że nowa droga zaprojektowana zostanie po wschodniej lub zachodniej stronie miejscowości. Początek obwodnicy planowany jest na węźle projektowanym na skrzyżowaniu DK79 oraz przyszłej drogi ekspresowej S12. Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Cel realizacji inwestycji

Obwodnica Zwolenia wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Działanie to jest powiązane również z realizacją innego obejścia miejscowości, poniżej Zwolenia, czyli obwodnicy Lipska.

Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Zwoleniu. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Obwodnica będzie stanowiła uzupełnienie oraz element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12 pomiędzy Radomiem a Puławami. Prace nad tym ciągiem również trwają.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA