REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
1 Minuta czytania

Unibep uzbroi teren przemysłowy w Szymanach

10 lipca w Urzędzie Gminy Szczytno, Oddział Infrastruktury Unibep SA podpisał umowę z Gminą Szczytno na uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany (woj. warmińsko-mazurskie).

 

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

Inwestycja, o  wartości około 64 mln zł brutto (52 mln zł netto), ma na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do rozwoju przemysłowego na obszarze niemal 100 hektarów. Termin realizacji robót wynosi 18 miesięcy. 

Celem tej inwestycji jest stworzenie profesjonalnej strefy gospodarczej przy lotnisku w  Szymanach. Planowany obszar przemysłowy będzie obejmować pełną infrastrukturę, w  tym drogi oraz sieci wodno-kanalizacyjne, prądowe, gazowe i  teleinformatyczne. Uzbrojenie tych terenów przemysłowych jest kluczowe dla przyciągnięcia inwestorów, tworzenia nowych miejsc pracy oraz stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki.

– Z Panem Wójtem spotkaliśmy się dokładnie dwa lata temu. Wtedy jako firma Unibep pytaliśmy o  możliwość zainwestowania w  region Warmińsko-Mazurski. Zaczęło się od tego, że chcieliśmy postawić wytwórnię mas bitumicznych. Wiedzieliśmy, że ten region to rynek perspektywiczny. Jesteśmy firmą Polską i  stawiamy na wschodnią Polskę (…). Dwa lata temu udało się i  dzięki panu Wójtowi mogliśmy postawić wytwórnię w  Lipowej Górze, a  dziś dzięki wytwórni możemy startować w  przetargach i  je wygrywać –  powiedział Sławomir Moczydłowski.

Na uroczystości podpisania umowy   obecni byli również ważni goście i  przedstawiciele instytucji związanych z  regionem. Oprócz wójta Sławomira Wojciechowskiego i  skarbnika gminy Jolanty Godlewskiej, wśród uczestników znaleźli się: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Artur Chojecki, Profesor Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz, Henryk Żuchowski, radny sejmiku wojewódzkiego oraz Iwona Paluch, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i  Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie. Oddział Infrastruktury reprezentowali Dyrektor Infrastruktury Drogowej Sławomir Moczydłowski, Dyrektor Działu Ofertowania Paweł Duchnowski oraz Kierownik Kontraktu Jarosław Bera.

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA