REKLAMA
Energetyka Wiadomości
1 Minuta czytania

Unibep wykona inwestycje energetyczną

14 grudnia 2021 r. spółki Unibep i Energetyka Cieszyńska podpisały kontrakt warty blisko 42 mln zł. Umowa dotyczy dostosowania źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

 

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

To pierwsza umowa Unibep SA w segmencie budownictwa energetycznego.

Unibep SA jako generalny wykonawca m.in. opracuje kompletną dokumentację projektową, zapewni całość usług związanych z  realizacją kontraktu, w  tym dostawę i  roboty budowlano-montażowe przy zabudowie trzech kotłów wodnych olejowo-gazowych: Kw-14 i  Kw-15, Kw-16 o  mocy 14,2 MWt każdy, wraz z  wymaganą infrastrukturą w  zakresie gospodarki olejem opałowym, doprowadzeniem gazu do kotłów i  wyprowadzeniem ciepła z  nowego źródła.

Generalny wykonawca wykona także wszystkie prace budowlane związane z  nowymi funkcjonalnościami budynków poddanych przebudowie, czy modernizacji.

– To nasz historyczny projekt i  pierwszy podpisany w  ramach nowego segmentu energetyczno-przemysłowego, który formalnie w  Unibep SA funkcjonuje od niedawna –
mówi Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA. – Tym samym Unibep SA aktywnie włącza się w  transformację energetyki w  naszym kraju. Jest to krok ku dywersyfikacji oferty naszej spółki w  szeroko pojętym obszarze budownictwa. W  spółce zostali zatrudnieni eksperci i  doświadczeni menedżerowie, których celem jest rozwój budownictwa energetyczno-przemysłowego.

– Nowy segment działalności budownictwa w  Unibep SA będzie obejmował m.in. budowę spalarni, kogenerację, ciepłownicze systemy rozproszone, rozruchy, czyszczenie systemów. Na dzień dzisiejszy nowy segment działalności będzie rozwijany w  strukturach spółki –
dodaje Przemysław Janiszewski, Dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego Unibep SA, odpowiedzialny za rozwój segmentu. – Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się Grupy Unibep w  transformację w  kierunku krajowej gospodarki zero- i  niskoemisyjnej.

Według umowy, Energetyka Cieszyńska po przebudowie ma ruszyć za niecały rok – termin realizacji inwestycji ustalono na dzień 30 listopada 2022 r.

Realizacja w  Cieszynie wpisuje się w  segment modernizacji krajowego rynku elektrociepłowni, na którym rozpoczął się proces transformacji energetycznej, związany z  koniecznością odejścia od spalania węgla kamiennego. Według szacunków, potencjał tego rynku to ponad 400 elektrociepłowni w  skali kraju.

Źródło: tekst Unibep SA, www.unibep.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA