REKLAMA
Budownictwo Wiadomości
2 Minuty czytania

Unibep z Diamentem Polskie Infrastruktury

Unibep został wyróżniona w kategorii Spółka Budowlana Roku podczas prestiżowej gali „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Nagrody i wyróżnienia przyznawane w ramach tego konkursu ukazują wartość, jaką wnoszą inwestycje infrastrukturalne i budowlane w rozwój polskiej gospodarki.

 
Zdjęcie: Unibep S.A., www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep S.A., www.unibep.pl
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło późnym wieczorem 9 marca w  ramach 13. edycji konferencji „Infrastruktura Polska i  Budownictwo”. Przedstawiciele branży zostali uhonorowani w  10 kategoriach. Prestiżowe diamenty otrzymało w sumie 15 firm, w tym przyznano 3 wyróżnienia.

Kapituła Konkursowa swoją decyzję o  przyznaniu wyróżnienia firmie Unibep SA w  kategorii Spółka Budowlana Roku, argumentowała w  sposób następujący: „Zdecydowaliśmy się przyznać wyróżnienie w  kategorii Spółka Budowlana Roku firmie, która jest chyba jednym z  najstarszych podmiotów budowlanych na polskim rynku. Szczególnie niezwykle dynamicznie rozwija się w  ostatnich latach – firma działa nie tylko przy budowie obiektów kubaturowych, ale także dróg oraz rozwija nowoczesny produkt, jakim jest budownictwo domów modułowych. Co ważne, spółka wspiera dzielnie nasz kraj w  utrzymaniu polskiej strefy ochronnej na granicy”.

Firma to ludzie!


Leszek Gołąbiecki, Prezes Unibep SA odebrał nagrodę dziękując Kapitule Konkursowej, nominowanym, zwycięzcom i  przede wszystkim pracownikom Grupy Unibep: „Firma to ludzie. Dlatego ta nagroda kierowana jest do wszystkich pracowników Grupy Unibep. Od wielu lat działamy na rynku wschodnim – wcześniej Rosja, Białoruś, a  ostatnio Ukraina. Dzisiaj nadal jesteśmy na Ukrainie – pomagamy naszym pracownikom oraz ich rodzinom, którzy zdecydowali się zostać i  bronić swojej ojczyzny. Ta nagroda jest również dla nich. Dziękuję!”.

O konkursie  „Diamenty Infrastruktury i  Budownictwa”


Organizatorem konkursu jest Executive Club – organizacja biznesowa zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i  międzynarodowe przedsiębiorstwa. Celem konkursu jest promowanie osób i  firm związanych z  sektorem infrastruktury i  budownictwa, które wyróżniają się na tle innych wysokim poziomem wykonawstwa oraz efektywnością ekonomiczną. Udział w  konkursie to możliwość zaprezentowania dokonań i  działalności spółki, a  także szansa na prezentację marki wśród najważniejszych reprezentantów branży.
 
Leszek Gołąbiecki, Prezes Unibep SA odebrał wyróżnienie w  kategorii Spółka Budowlana Roku z  rąk Jana Stylińskiego, Prezesa zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Źródło: tekst Unibep S.A., www.unibep.pl
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA