REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Unibep z nowym kontraktami

Spółka Unibep kończy tydzień z bilansem czterech wygranych przetargów o łącznej wartości 170 mln zł. W ostatnich dniach spółka podpisała umowy na dwa z czterech pozyskanych zadań.

 

Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl
Zdjęcie: Unibep SA, www.unibep.pl

23 czerwca 2023 r. Unibep otrzymał zawiadomienie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w  Olsztynie, które potwierdza, że oferta spółki została wybrana jako najkorzystniejsza w  postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego rozbudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Ełcka – granica województwa. Wartość oferty wynosi około 128,4 mln zł brutto, co przekłada się na około 104,4 mln zł netto. Projekt, który będzie realizowany, obejmuje budowę nowej konstrukcji nawierzchni o  dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i  szerokości 8 m na odcinku o  długości 12,4 km. Spółka przebuduje również 16 skrzyżowań, a  także stworzy chodniki o  łącznej długości około 11 km oraz 10 zatok autobusowych. Ważnym elementem inwestycji będzie powstanie ciągu pieszo-rowerowego o  długości ponad 2,5 km. Ponadto Unibep przebuduje dziewięć przepustów oraz obiekt mostowy, a  także wykona oświetlenie, które wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.

Unibep wygrał przetarg na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Suwałk. To miasto zdecydowało się powierzyć spółkce realizację dwóch zadań, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury drogowej w  tym mieście.  Pierwsze zadanie obejmuje m.in. budowę ulicy 4KD na długości 1350 metrów, infrastrukturę sanitarną, elektryczną i  teletechniczną, oraz drogę pieszo-rowerową. Wartość tego projektu wynosi 19 mln zł, a  termin wykonania to 360 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 czerwca 2024 roku. 

Drugie zadanie to rozbudowa i  przebudowa drogi gminnej – ul. Wojska Polskiego II, wraz z  infrastrukturą podziemną. Wartość tego zlecenia wynosi 23 mln zł. Projekt obejmuje projektowanie i  wybudowanie ulicy na długości 1693 metrów oraz budowę ulicy gminnej Bez Nazwy na odcinku 460 metrów. Termin realizacji został podzielony na dwa etapy: 240 dni na opracowanie dokumentacji projektowej oraz 510 dni na wykonanie prac, nie później niż do 30 października 2024 roku. 22 czerwca umowa na oba zadania została podpisana przez Sławomira Moczydłowskiego, Dyrektora Oddziału Infrastruktury.

Spółka podpisała umowę na bieżące utrzymanie dróg krajowych w  rejonie Giżycka. Umowę z GDDKiA Olsztyn 21 czerwca, online podpisał Paweł Duchnowski, Dyrektor Działu Ofertowania Oddziału Infrastruktury. Unibep będzie odpowiedzialny za nakładki i  remonty cząstkowe na odcinkach dróg DK16, DK59, DK59b i  DK63. Wartość brutto tej umowy wynosi 15.218.889,38 zł, a  termin realizacji to 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

Oferta spółki okazała się najlepsza w  przetargu na wykonanie remontu drogi wojewódzkiej nr 645. Inwestorem jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w  Warszawie. Postępowanie przetargowe było prowadzone w  trybie podstawowym, bez możliwości negocjacji, na zadanie nr 3 – remont drogi wojewódzkiej nr 645 od km 0+005 do km 3+500 w  Myszyńcu. Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni od dnia podpisania umowy, a  wartość brutto tego zadania to 9 mln zł.

Źródło: tekst Unibep SA, www.unibep.pl

REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA