REKLAMA
Drogi Wiadomości
2 Minuty czytania

Unieważniono przetarg na wykonanie dokumentacji obwodnicy Pisza

GDDKiA unieważniła przetarg na wykonanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla obwodnicy Pisza w ciągu DK58 i 63.

 
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
Zdjęcie: GDDKiA O/Olsztyn
GDDKiA przygotowuje już materiały do ponownego ogłoszenia  przetargu.

Dlaczego unieważniliśmy postępowanie?


W postępowaniu zostały złożone trzy oferty: IVIA S.A. z ceną 2 755 200,00 zł, Mosty Katowice Sp. z o.o. z ceną 2 150 286,00 zł  oraz  Multiconsult  Polska Sp. z o.o. z ceną 1 994 076,00 zł. Oferta firmy  Multiconsult  Polska została odrzucona ze względu na niezgodność ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. brak wyceny niektórych elementów zamówienia. Spółka Mosty Katowice została  natomiast  wykluczona z postępowania.  Firma przedstawiła informacje wprowadzające  GDDKiA  w błąd  i  mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z kolei cena oferty złożonej przez IVIA S.A. przewyższa kwotę, jaką zamierzamy  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1 628 000,00 zł).  Nie mamy  możliwości zwiększenia założonej kwoty do wartości oferty najkorzystniejszej.  Wykonawcy w terminie 10 dni mogą odwołać się od  ww.  decyzji  do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zakres zamówienia

W ramach  zamówienia  zostanie wykonana  dokumentacja dla  obwodnicy  Pisza o długości około 3,6 km i przekroju poprzecznym 1×2, czyli z jedną  jezdnią  o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach. Trasa  przyszłej obwodnicy  ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta jako droga klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś.  Zaprojektowane  zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania.  Powstaną  także chodniki i ścieżki rowerowe oraz  urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program budowy 100 obwodnic


Budowa obwodnicy  Pisza to kolejne w województwie warmińsko-mazurskim zadanie przygotowywane w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego Programu, oprócz obwodnicy  Pisza, powstaną obwodnice Olsztyna i Dywit, Gąsek, Pisza oraz  Smolajn.

W ramach  Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA