REKLAMA
Drogi Wiadomości
1 Minuta czytania

Unijne dofinansowanie dla budowy S11 Koszalin – Bobolice

Ponad 856 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 48 km. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi ponad 1,7 mld zł.

 
Zdjęcie: Mateusz Grzeszczuk, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Zdjęcie: Mateusz Grzeszczuk, GDDKiA, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
Nowa S11

Droga ekspresowa S11 w przyszłości połączy środkowy odcinek wybrzeża Bałtyku, przez Poznań, z Górnym Śląskiem. Koszalin – Bobolice to pierwszy budowany odcinek szlakowy S11. Wcześniej na tej trasie powstawały tylko obwodnice poszczególnych miejscowości. Nowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiega przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży.

Realizacja w formule „Projektuj i buduj”


S11 Koszalin – Bobolice składa się z trzech odcinków realizacyjnych. Umowy na zaprojektowanie i budowę zostały podpisane w lutym i marcu 2020 roku. Wykonawcy zgodnie z terminami kontraktowymi opracowali projekty budowlane, następnie zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W czerwcu 2021 roku decyzje ZRID zostały uzyskane, co pozwoliło od lipca rozpocząć roboty budowlane. 

Obecnie na wszystkich trzech odcinkach trwają intensywne prace. Na inwestycji pracuje ponad 1000 osób oraz 430 jednostek sprzętu. Niemal wszystkie roboty ziemne zostały już wykonane. Trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni drogi. Do tej pory ułożono 260 tys. ton mas bitumicznych, czyli 40 proc. całości. Budowane są również obiekty mostowe, których łącznie powstanie 38. Na odcinku Koszalin – Zegrze Pomorskie oddano już do ruchu pięć wiaduktów nad S11 w ciągu dróg poprzecznych.  

Inwestycja obejmuję budowę pięciu węzłów drogowych, powstają również dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Bobolice. Zakończenie realizacji robót planowane jest w III kwartale przyszłego roku. 

Źródło: tekst GDDKiA O/Szczecin, www.gov.pl/web/gddkia-szczecin/
REKLAMA
REKLAMA
Kalendarium wydarzeń
Sklep internetowy NBI
REKLAMA